S novinkou, která potěší všechny milovníky skutečně tichého a klidného bydlení, přichází společnost Wienerberger. Cihla POROTHERM 19 AKU ze sortimentu akustického zdiva je určena pro jednovrstvé nosné i nenosné zdivo o tloušťce 190 mm. Lze ji využít i pro dvouvrstvé zdivo všude tam, kde jsou kladeny vysoké nároky na ochranu proti hluku. Svoje uplatnění najde například v nosných akusticky dělicích stěnách rodinných dvojdomů nebo řadových rodinných domů. V tomto případě se jedná o dvojitou stěnu tloušťky 430 mm s mezerou 50 mm vyplněnou minerální izolací.

Cihly lze použít i pro vnitřní nosnou část vrstveného zdiva, a to v kombinaci s tepelným izolantem či dalšími cihelnými materiály. Využití se nabízí třeba ve spojení s lícovými cihlami nebo pásky, které v tomto případě plní funkci vnější ochranné vrstvy zdiva. V obou případech konstrukce splňuje vysoké požadavky z hlediska akustické a tepelné izolace i dostatečné únosnosti stěn.

Vysoký zvukový útlum Výjimečných akustických vlastností (vážené neprůzvučnosti 52 dB/65 dB – jednovrstvá/dvouvrstvá konstrukce) je dosaženo spojením speciálních vlastností páleného střepu s ojedinělým systémem děrování vlastních cihelných bloků. Díky tomu se stěna z těchto cihel působením akustického tlaku tolik nerozechvívá, uvnitř nerezonuje a do sousední místnosti se přenáší méně zvukové energie. Jednovrstvé stěny se využívají při výstavbě hotelů, nemocnic, sanatorií, škol, domů s pečovatelskou službou hotelového typu a hospiců. V těchto prostorech je požadována norma na příčky mezi pokoji R´w = 47 dB.

Cihly lze využít i pro vnitrobytové či kancelářské příčky mezi prostory se zvýšenými a s vysokými požadavky na ochranu proti hluku, neboť při tomto použití poskytují oproti normovému požadavku rezervu 10 až 15 dB. V porovnání s výrobky jiných značek dosahují vrstvené stěny z cihelných bloků POROTHERM 19 AKU lepších výsledků akustického útlumu při menší celkové tloušťce stěny.

Rychlé a jednoduché zdění Cihla POROTHERM 19 AKU patří do řady velmi oblíbených velkoformátových cihelných bloků. Její rozměry (372 x 190 x 238 mm) v kombinaci se spojením pero a drážka ve svislých spárách umožňují ve srovnání s maloformátovými akustickými cihlami velikosti CDm velmi rychlé a přesné zdění s minimální spotřebou malty. Pro svoje vlastnosti tvoří stěny z cihel POROTHERM 19 AKU ideální podklad pod omítku. Velmi dobře akumulují teplo a zároveň jsou propustné pro vodní páry, takže nedochází k hromadění vlhkosti uvnitř místností. Metr čtvereční zdiva POROTHERM 19 AKU přijde na 589,- Kč. Kromě novinky POROTHERM 19 AKU lze v sortimentu společnosti Wienerberger nalézt i další typy cihel s výjimečnými akustickými vlastnostmi – POROTHERM 11,5 AKU pro vnitřní příčky, pro nosné a nenosné konstrukce pak POROTHERM 25 AKU P+D, POROTHERM 30 AKU P+D a POROTHERM 36,5 AKU. Další informace najdete na http://www.porotherm.cz/.