Minule jsme si představili oceněné projekty soutěže POROTHERM DŮM 2009 – 11. ročníku veřejné anonymní architektonické soutěže pro architekty, projektanty a studenty, vyhlášené na téma „Rodinný dům budoucnosti“, a dnes si představíme vítěze 5. ročníku přehlídkové neanonymní jednokolové soutěže „Nejlepší realizované stavby“.

Stavby oceněné v soutěži Nejlepší realizované stavby

Hlavní cenu STAVBA POROTHERM 2009 ve výši 150.000,- Kč získala Vila v Petřkovicích u Ostravy. Autory jsou FAM Architekti, s. r. o., Pavel Nasadil, Jan Horký a Marek Nábělek. Stavba představuje ojediněle čistou, jednoduchou architekturu klidného, úsporného a výrazově velmi čistého rodinného domu. Jeho dispozice je dostatečně komfortní, nápaditě uspořádaná s pohodlnými funkčními vazbami a prostorovým vylehčením celkového objemu. Je to dům symbolizující nadčasový ideál kvalitního bydlení v přírodě.

Vila v Petřkovicích u Ostravy. Autor: archiv Další fotografie naleznete ve fotogalerii

Cenu společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., ve výši 50 000,- Kč získal Víkendový dům – obytná stodola, postavený v Osoblažsku ve Slezsku, autorů ing. arch. Tomáše Bindra a ing. arch. Jana Zelinky, Atelier 38, s. r. o., Ostrava. Výraz tohoto jednoduchého stavení přesně odpovídá názvu – obytná stodola. Je to příklad téměř archetypálního vyjádření charakteru rekreačního bydlení navazujícího na dávné tradice stavění. Svou pevnost stvrzuje vnějším kamenným obkladem, kombinovaným s velkými plochami dřevěných pojízdných stěn, kryjících skleněné stěny. Uvnitř se skrývá velmi pohodlná a hodně komfortní dispozice, dobře rozložená v prostoru stavby.

Víkendový dům – obytná stodola, postavený v Osoblažsku ve Slezsku Autor: archiv Další fotografie naleznete ve fotogalerii

Zvláštní cenu Vydavatelství JAGA MEDIA ve výši 50.000,- Kč připadla Rodinnému domu „ŠNEK“, postavenému v Horoměřicích. Jeho autory jsou LENNOX architekti s.r.o., Ing. arch. Markéta Smrčková, Ing. arch. Jindřich Starý a Tomáš Starý.Dům se uzavírá proti neklidnému vnějšku svým půdorysem ve tvaru mírně zkoseného písmene U a svým stupňovaným objemem, jenž se skrývá pod klesajícími zelenými střechami (jež mají charakter až umělých svahů). Má velmi přehlednou a pohodlnou dispozici, jednoduchý a čistý architektonický výraz.

Novostavba rodinného domu v Třebíči Autor: archiv Další fotografie naleznete ve fotogalerii

Zvláštní ocenění společnosti Wienerberger ve výši 10.000,- Kč získal  Hotel Karlov v Benešově u Prahy, na němž se autorsky podíleli prof. ing. arch. Ladislav Lábus, ing. arch. Jiří Poláček, ing. arch. Václav Škarda. Jde o ojedinělý komplex staveb historických a nových s výrazným autorským rukopisem, s nápaditě uspořádanou dispozicí, vhodným rozložením funkcí.

Hotel Karlov v Benešově u Prahy Autor: archiv Další fotografie naleznete ve fotogalerii

Zvláštní ocenění společnosti Wienerberger ve výši 10.000,- Kč získalo i Výstavní, sportovně kulturní a kongresové centrum Karlovy Vary, autorů ing. arch. Antonína Buchty a ing. Štefana Blocha, BFB studio, s. r. o. Spoluautorem konstrukčního řešení byl ing. Tomáš Bryčka, TOBRYS, s. r. o. Rozlehlý mnohoúčelový komplex staveb ukazuje všestrannost použití cihlového materiálu v kombinaci s velkoprostorovými konstrukcemi.

Výstavní, sportovně kulturní a kongresové centrum Karlovy Vary Autor: archiv Další fotografie naleznete ve fotogalerii

Zvláštní ocenění společnosti Wienerberger ve výši 10.000,- Kč získala také novostavba rodinného domu v Třebíči. Autory jsou ing. arch. Milan Grygar, ing. arch. Jaroslav Hobza a Helena Fischerová, DIS projekt, s. r. o. Autoři, kteří v Třebíči působí a žijí, navrhli rozlehlý rodinný dům s uměřeným výrazem odkazujícím k tradicím počátku 20. let minulého století, byť poněkud neměstského charakteru.

Autor: archiv Další fotografie naleznete ve fotogalerii

Záštitu nad soutěží převzali ministr pro místní rozvoj a ministr průmyslu a obchodu ČR, partnery soutěže byly Státní fond rozvoje bydlení, Česká komora architektů a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků. Mediálními partnery vydavatelství Business Media CZ a JAGA MEDIA.

-PhDr. Václav Chaloupecký - sekretář soutěže-