Ceny soutěže POROTHERM DŮM 2009 – 11. ročníku veřejné anonymní architektonické soutěže pro architekty, projektanty a studenty, vyhlášené na téma „Rodinný dům budoucnosti“, 5. ročníku přehlídkové neanonymní jednokolové soutěže „Nejlepší realizované stavby“ a 2. ročníku soutěže POROTHERM DŮM STUDENT 2009 vyhlášené pro studenty Fakulty architektury a Fakulty stavební ČVUT v Praze, Fakulty architektury VUT v Brně a Fakulty umění a architektury TU v Liberci, také na téma „Rodinný dům budoucnosti“, byly 12. listopadu 2009 v Divadle Bez zábradlí slavnostně vyhlášeny a uděleny.

Vítězné projekty architektonické soutěže Rodinný dům budoucnosti

Hlavní cenu Porotherm dům 2009 ve výši 200.000,- Kč získal soutěžní návrh ing. arch. Jana Tesaře z Kostelce na Hané. Projekt představuje nestárnoucí typ rodinného domu - velmi sevřený jednoduchý blok individuálního domu v zahradě s jasným výrazem pohodlného bydlení. Porota kromě toho ocenila velmi dobrou a přehlednou dispozici, v níž se počítá s proměňujícími se potřebami rodiny. Sympatické je i jednoduché řešení přístřešku na auta.

Hlavní cena architektonické soutěže Porotherm Dům 2009Další fotografie naleznete ve fotogalerii

Cenu společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., ve výši 100.000,- Kč porota udělila návrhu ing. arch. Josefa Semana z Prahy. Projekt počítá pro budoucnost s nestálými přírodními podmínkami. Přináší návrh domu do záplavových oblastí, který má volné přízemí se zásobníkem dešťové vody a ve dvou podlažích úsporný, ale dostatečně komfortní byt se střešní terasou. Řešení domu prokazuje, že tento typ domu lze sdružovat do dvojic i do delších řad.

Projekt, který v soutěži Porotherm dům 2009, získal cenu společnosti WienerbergerDalší fotografie naleznete ve fotogalerii

Zvláštní cenu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 50.000,- Kč získal ing. arch. Pavel Chládek ze Zlína. Projekt vidí budoucnost rodinného bydlení v tradiční dispozici a ve výrazu, který vychází z nejlepších tradic mezinárodního stylu a „bílých vil“. Má přehlednou a pohodlnou dispozici s dobře dimenzovanými hygienickými i skladovými prostory s výrazně jednostrannou orientací vůči světovým stranám vedenou snahou o hospodárné využití energií.

Projekt oceněný cenou Ministerstva pro místní rozvojDalší fotografie naleznete ve fotogalerii

Zvláštní cenu Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 50.000,- Kč získal návrh autorského týmu Brandon Cari, Josef Kocián, Aleš Kubalík, Jakub Našinec, Alexandra Prymusová, Veronika Sávová společnosti SPORADICAL, s. r. o. I tento projekt vidí budoucnost dosti tradičně, tentokrát v atriovém domě s dispozicí ve tvaru písmene U, v níž je poněkud problematické umístění jednoho z hygienických vybavení. Dům má velmi do sebe uzavřený výraz, ve vnější podobě dobře využívá také výtvarných možností Porothermu.

Projekt oceněný zvlášní cenou Státního fondu rozvoje bydleníDalší fotografie naleznete ve fotogalerii

Zvláštní cenu Vydavatelství Business media CZ ve výši 50.000,- Kč získal ing. arch. Petr Kasl z Tachova. Projekt přináší dům izolovaný, sestupující po svahu, s ne úplně ideálními podmínkami terénu a přístupu na pozemek. Má přehlednou a dostatečně komfortní dispozici, dobře dimenzovanou tak, aby společenské prostory bezprostředně navazovaly na zahradu. K tomu i příznivě umisťuje kuchyni. Nutnosti úspory energií odpovídá směrování a otevření ke světovým stranám a využití zelené střechy.

Projekt oceněný zvláštní cenou Vydavatelství Business CZDalší fotografie naleznete ve fotogalerii

Soutěžní projekty a stavby posuzovala odborná porota pod vedením předsedkyně poroty doc. ing. arch. Radomíry Sedlákové, CSc. Členy byli ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, ing. Tomáš Chromý, ing. arch. Jan Kozel, doc. ing. František Kulhánek, CSc., doc. ing. arch. Iva Poslušná, PhD., ing. Jaromír Stránský, ing. Petr Veleba a ing. Jan Žemlička, členy - náhradníky ing. arch. Alexandr Kroha, ing. arch. Radek Martišek.

Účast v soutěži byla historicky rekordní. V soutěži „Rodinný dům budoucnosti“ porota posuzovala 71 návrhů, v soutěži „Nejlepší realizované stavby“ bylo přihlášeno 50 staveb. Do studentské soutěže přihlásilo své návrhy 25 studentů.

Vítězné projekty 5. ročníku přehlídkové neanonymní jednokolové soutěže „Nejlepší realizované stavby“ si představíme zítra 27. 11. 2009 a oceněné projekty 2. ročníku soutěže POROTHERM DŮM STUDENT 2009 pak v pondělí 30. 11. 2009.

-PhDr. Václav Chaloupecký - sekretář soutěže-