V soutěži POROTHERM DŮM 2012 - 2013, jejíž vítězové byli 5. dubna 2013 v Hergetově cihelně slavnostně vyhlášeni, se ve 14. ročníku soutěže na téma „Viladům v intravilánu obce“ ucházelo o ocenění 54 architektonických studií.

Hlavní cenu POROTHERM DŮM 2013 ve výši 75 000 Kč získala studie Ing. Arch. Barbory Pinčíkové a Ing. Arch. Martina Svobody z Bratislavy.

Projekt koncipovaný v principu stavebnice jednotek (bytů) otáčením se kolem vertikálního komunikačního jádra racionálně reaguje na orientaci ke světovým stranám a citlivě využívá bezprostřední okolí.

Porotherm dům

Dvě ocenění - Zvláštní cenu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 50 000 Kč a Zvláštní cenu Vydavatelství Business Media CZ ve výši 30 000 Kč získaly za svoji studii Ing. Arch. Gabriela Blažková z Uherského Hradiště a Ing. Arch. Veronika Dobešová z Otrokovic.

Porotherm dům

Objekt vhodným způsobem doplňuje stávající zástavbu samostatně stojících rodinných domů o nový typ bydlení – viladům s byty pro malou domácnost. Navržená budova na malé užitné ploše nabízí komfort rodinného domu a disponuje přitom veškerým nezbytným zázemím. Vtipným umístěním hlavního vstupu a nestandardním situováním parkovacích míst je výrazně redukována nezbytnost využívání vertikálních komunikací v budově. Díky ustupujícímu poslednímu podlaží pak budova ve vztahu k okolnímu prostředí získává odpovídající měřítko a v kontextu stávající individuální zástavby nepůsobí rušivým dojmem. Autorky mimořádně zdařilým způsobem využily svažitého terénu zastavovaného pozemku a částečným zapuštěním objektu do terénu docílily mimo jiné i vyrovnané bilance výkopů a násypů. Cihlový systém Porotherm je v návrhu využit v maximální míře včetně malt a omítkovin.

Druhou částí je pak soutěž BRICK AWARD 2012 – 2013 Cihla v 21. Století. Tady se už soutěží se skutečnými stavbami, které byli zrealizovány. Do této části pak bylo přihlášeno 40 staveb a rekonstrukcí. Hlavní cenu BRICK AWARD Dům roku 2013 ve výši 100 000 Kč porota udělila rodinnému domu ve Zlíně – Nivách, jehož autorem je Ing. arch. Pavel Míček. Realizovala NAVLÁČIL STAVEBNÍ FIRMA, s.r.o.

Dům ve Zlíně - Nivách, vítěz BRICK AWARD 2012 – 2013 Cihla v 21. Století

Porota ocenila, že autor velmi citlivě reaguje na terén pozemku, orientaci ke světovým stranám, vnímá atraktivitu výhledu. Konstrukce domu akcentuje dispoziční variabilitu vnitřního prostoru díky posuvným stěnám a závěsům. Základními atributy projektu a zároveň jeho největšími přednostmi jsou jednoduché výrazové prostředky a střídmost jak v architektonickém, tak konstrukčním i materiálovém řešení.

Zvláštní cena CSI a programu POROTHERM DŮM Wienerberger ve výši 40 000 Kč za kvalitní provedení stavby v rámci programu POROTHERM DŮM Wienerberger, byla udělena dvěma stavbám, rodinnému domu ve Slavkově u Opavy a Domu ve Slaném. Rovným dílem ve výši 20 000 Kč pro každou stavbu.

BRICK AWARD Dům roku 2013 - zvláštní cena