Portikus jsou sloupy kryté kládím před hlavním vstupem do budovy.