Portlandský cement je druhem cementu nejčastěji používaným pro výrobu betonu a malty. Poprvé byl vyroben ve Velké Británii a jeho název odkazuje na podobnost s portlandským stavebním kamenem těženým na Isle of Portland. Portlandský cement se vyrábí pálením vápence s jílem nebo pískem, který se po spálení spolu se sádrovcem semele.