Cizinci zřejmě ještě pět let po vstupu země do Evropské unie nebudou moci v České republice vlastnit nemovitosti. Výjimkou budou lidé, kteří budou mít v tuzemsku přechodný nebo trvalý pobyt. Čeští zemědělci budou při nákupu půdy chráněni ještě o dva roky déle, tedy do roku 2011. S tímto opatřením počítá vládní novela devizového zákona, kterou sněmovna postoupila do druhého čtení.

Na koupi pozemků a domů tak nebudou mít až do roku 2009 nárok cizinci, kteří v ČR nebudou mít pobyt. Nemovitosti nezískají ani společnosti, které v Čechách nebudou mít sídlo, pobočku nebo zastoupení. Odlišná pravidla budou pro občany EU platit také pro nabývání objektů vedlejšího bydlení, například chat a chalup.

Domácí zemědělci mají být v Evropské unii chráněni při nákupu půdy před zahraniční konkurencí po dobu prvních sedmi let. Zahraniční fyzické a právnické osoby nebudou moci podle úpravy po tuto dobu kupovat v tuzemsku zemědělskou ani lesní půdu.

Opatření má chránit české zemědělce před tím, aby jim pozemky nevykoupili zpravidla kapitálově silnější zahraniční zájemci. Rolníci totiž v tuzemsku z 90 procent hospodaří na půdě pronajaté. Sedmileté přechodné období jim má dát čas půdu v co největší míře nakoupit.

Podle médií však již nyní skupují půdu v příhraničí od restituentů a podílníků zemědělských družstev především němečtí a rakouští farmáři. Ti si totiž v ČR zakládají firmy.

Stejně jako nyní budou moci volně nabývat nemovitosti v České republice Češi, čeští občané žijící v zahraničí a zahraniční právnické osoby, které mají v ČR podnik nebo jeho organizační složku.

Nově budou moci nemovitosti nabývat také občané z ostatních členských států EU, kteří budou mít v ČR legální bydliště. Ministerstvo vnitra jim tedy bude muset vystavit průkaz o povolení k pobytu.

Přechodná období pro nabývání tuzemských nemovitostí Česká republika vyjednala s bruselskými úředníky a jsou obsažena v příloze Aktu o přistoupení ČR k EU. Vyloučená je zemědělská půda a lesy, které mají specifický režim. -čtk-