K tomu abychom mohli postavit zeď potřebujeme i materiál pro to určený a tím se může stát skořepinová tvárnice. Jde o ekonomicky výhodný zdící prvek, který se v EU používá desítky let, v České republice se spíše jedná o novinku. Vzhledem k nenákladné technologii výroby je totiž betonová skořepinová tvárnice levným stavebním materiálem, při současném zachování potřebné kvality a široké variability použití. Výroba tohoto materiálu probíhá na stacionárním vibračním lisu. Skořepinová betonová tvárnice vzniká z chudého mezerovitého betonu vibračním lisováním za vysokého tlaku, je charakteristická tenkými stěnami 14 až 16 mm, částečně plným dnem, přesnými rozměry a nízkou hmotností. Tento způsob výroby je energeticky nenáročný a je i nenáročný na suroviny, neboť je k její výrobě zapotřebí surovin jako štěrku, písku, cementu. Jejich použití je velmi široké díky velké povětrnostní odolnosti, neboť čím je beton starší, tím je tvrdší a kvalitnější. Proto i když na tvárnice prší, nikdy se „nehasí“, nedrolí a nepraskají. Díky takovým vlastnostem jsou vhodné především na základové zdivo a svislé konstrukce staveb jak bytových, rodinných domů, tak i skladovacích a výrobních hal, dílen, garáží a zemědělských objektů, též se hodí i na ploty, opěrné zdi a obdobné stavby. Zvláště jsou vhodné na základové zdivo, neboť pouze spodní vrstva tvárnic nasákne nejvýše do 1/2 své výšky a prakticky tak izoluje vyšší vrstvy zdiva. Při použití jako tepelně –izolačního zdiva na stavbu rodinných domků, bytových domů a dalších staveb využívá celoplošné tepelně izolační systémy, a to jak vnější, tak vnitřní, které pak plně eliminují vznik tepelných mostů. Postup při zdění se skořepinovou betonovou tvárnicí probíhá klasickým způsobem na cementovou maltu, plným dnem nahoru. V rozích stěn a špalet prostupů oken, dveří a vrat se doporučuje pro zmonolitnění stavby klást čtvercovými dutinami tvárnic na sebe na takto vytvořený sloupek armovat betonářskou ocelí s následným zalitím betonem. vzhledem ke svým jedinečným vlastnostem je i za použití dodatečných zateplovacích systémů pro dosažení tepelného odporu svislé konstrukce R = 2,5 K/W v porovnání s jinými stavebními systémy z hlediska finančního nejvýhodnějším stavebním materiálem Nakonec jen zbývá připomenout, že skořepinové betonové tvárnice tvoří především nosný skelet stavby, pro dělící stěny a příčky se doporučuje použít sádrokartonových systémů. Pro stavby, u kterých je nezbytností dosažení dostatečného tepelného odporu, se používají skořepinové betonové tvárnice současně s tepelně izolačním sendvičovým komplexem. Nezaslouží si tento stavební materiál naši pozornost?