Postřikovač je mechanické zařízení sloužící k rozprášení hnojiva či jiné účinné látky na plodiny. Na zahradě se používají především postřikovače ruční či zádové a to v mechanické či motorizované podobě. Ve velkovýrobě se téměř výlučně postřikovače cisternové s motorovým rozprašováním.