Postřiky provádějte za suchého a klidného počasí. Deštivé ani větrné dny nejsou pro postřik vhodné. Venkovní teplota by ten den měla dosáhnout 10 °C. Postřiky se nejčastěji provádí v měsíci březnu. Postřik musí na stromě vydržet min. 2 hodiny, jestliže ho v tomto čase smyje déšť, pak je nutné postřik provést znovu. Postřik nesmí na stromě zmrznout. Za teplejšího, vlhkého jarního počasí se škůdci a choroby velmi rychle šíří, není tedy s čím otálet.

Jak nejúčinněji provádět postřik

Postřiky ovocných stromů Autor: Thinkstockphotos.com Autor: Thinkstockphotos.com

Postřik je nejúčinnější po celé délce stromu. Je nutné stříkat kmen i větve. Jestliže neošetříte celý strom, pak se může postřik minout účinkem. Na kmeni se za starou kůrou drží nejvíce parazitů a přečkávají zde nemoci houbovitého původu. Jestli je to možné, pak starou a popraskanou kůru odstraňte. Kůru (borku) odstraňujte tak, že si pod kmen rozložíte papír, do kterého bude oškrabaná kůra padat. Oškrab kůry proveďte ocelovým kartáčem. Tuto činnost můžete provést již v měsíci lednu. Ze stromů odstraňte také uschlé moniliové plody (plody mumifikované houbovitým onemocněním). Vše spalte, pak teprve strom ošetřete postřikem. Na tyto celkové postřiky jsou vhodné přípravky Optikombi, dle druhu stromu nebo keře. Mají v sobě jak složky na hubení škůdců, tak účinkují proti nemocem, jako je např. padlí, a také v sobě mají složku listového hnojiva.

ČTĚTE TAKÉ:

Jak si vybrat nejvhodnější postřik

Nejvhodnější jsou universální kombinované postřiky, které účinkují proti nemocem i proti škůdcům. Postřiky vybírejte podle typu ovocného stromu nebo keře. Každý má své specifika, právě podle odlišných škůdců a nemocí, které strom napadají. V praxi provádějte odděleně postřik jádrovin, peckovin, keřů a dalších. Vždy také podle doby účinnosti postřiku.

Čím postřiky provádíme

Postřiky nařeďte dle přiloženého návodu. Zakoupený postřik je koncentrát. Nikdy neaplikujte přímo z láhve. Aby se vám postřik co nejlépe aplikoval, pak se vyplatí investovat do postřikovače s nádržkou, odměrkou a také rozprašovací sprškou. Vždy dbejte na bezpečnost. Pročtěte si podrobně návod na použití. Používejte ochranné brýle, rukavice, příp. plášť a klobouk a holínky. Postřik neprovádějte za účasti dětí a domácích zvířat. Postřik skladujte na tmavém, suchém místě mimo dosah dětí. Při zasažení postřikem místo omyjte a ihned vyhledejte odbornou pomoc. Postřiky neprovádějte těsně před sklizní, vždy dodržte ochrannou lhůtu.

Prevence

Postřiky ovocných stromů Autor: Thinkstockphotos.com Autor: Thinkstockphotos.com

Účinnou prevencí je podzimní úklid kolem stromů. Shrabání napadeného listí, odklizení napadených plodů a jejich likvidace. Osvědčenou metodou je také natírání kmene barvou nebo vápnem, tzv. bílení. Barvou kmen ochráníte proti mrazu, růstu lišejníků, mechů a držení škůdců. Nutný je také pravidelný řez a odstranění napadených větví. Jestliže výsadbu plánujete, pak vybírejte odolné odrůdy. Mnohdy je účinnou prevencí odstranění přestárlých stromů a keřů na zahradě. Nebojte se toho, uvolníte tak místo novým a zdravě plodícím stromům.

První jarní postřik

První jarní postřik proveďte na broskvoních. Kadeřavost broskvoní trápí většinu vysazených stromků. Kadeřavost způsobuje houba Taphrina deformans. Postřik je nutné udělat již na podzim a shrabat a spálit napadené listy. Pokud jste již postřik provedli na podzim, pak na jaře určitě nezapomeňte provést postřik opakovaně. Stromy se infikují velmi rychle.

Postřiky ovocných stromů Autor: Thinkstockphotos.com Autor: Thinkstockphotos.com

Vlhké jaro vytváří podmínky pro šíření houby. Kadeřavost napadá mladé listy do délky 10 cm. Poznáte ji podle zelených a červených (růžových) puchýřků, později se celý list zkroutí, uschne a opadá. Při silnějším napadení přestává napadený strom růst a zasychají mu vegetační vrcholy. Kadeřavost je velmi zákeřná, může ochromit celý strom. Na kadeřavost je účinný postřik přípravkem Kuprikol s přídavkem mědi, Optikombi broskev nebo Sulkou. Postřik musí být proveden dřív, než broskvoni vyraší pupeny. Venkovní teplota při aplikaci tohoto postřiku by měla být nad 7 °C. Půdu pod broskvoněmi povápněte.

Jarní postřiky je třeba provést i na dalších ovocných stromech a keřích. Dalšími na řadě jsou angrešty, rybíz, meruňky a mandloně. Jarní postřik je nutné provést po celé délce stromu/keře. Jinak by nebyl postřik účinný. Každý stromek ohrožuje něco jiného. Angrešt je potřeba ošetřit proti padlí americkému. Meruňky proti moniliovému odumírání květů a výhonů. Chladné a deštivé jaro je v tomto případě nepřítelem, pomáhá rychleji šířit tyto nemoci. Vyberte si na angrešty postřik Discus a Optikombi na meruňky a broskvoně, nebo postřik Horizon proti moniliózám, který je účinný na všechny peckoviny.

Článek vznikl ve spolupráci s Semena-rostliny.cz a Pestovani.in

Titulní foto: Thinkstockphotos.com