Při výpadku elektřiny je třeba hledat důvody toho, proč se to stalo. Jít pěkně od konce a zjistit co nejvíc.

Místní výpadek

První možností je místní výpadek. Zjistěte, jestli světlo nesvítí ve všech místnostech, tedy jestli nejde jen o jeden okruh. Také vyzkoušejte, jestli není elektrický okruh zásuvek bez proudu. Není to složité – podívejte se do ledničky, jestli svítí.

Pokud najdete funkční zásuvky nebo světlo svítí v ložnici, ale v kuchyni ne, jde o chybu v jednom okruhu, na kterou zareagovaly pojistky. Mohla prasknout žárovka, mohli jste síť přetížit třeba souběžně zapojenou varnou konvicí a fénem apod.

Když nefungují světla a zásuvky v celém domě (bytě), může jít stále o místní výpadek.
Co dělat? Vezměte si baterku a najděte vnitřní skříň elektrického rozvaděče (říká se jí i pojistná skříň). Otevřete ji a zkontrolujte, jestli všechny pojistky jsou nahozené (jsou nahoru). Pokud ne, nahoďte je. U starších pojistek je dobré také je „procvaknout“, což znamená shodit dolů a zase nahodit.

Zejména u starších bakelitových pojistek můžete objevit, že pojistka nejde nahodit nahoru. Vytáhnete ji, ale neudrží se. Zkuste chvíli počkat (třeba deset minut), až vychladne a pak to zkusit znovu. Pokud to nepůjde, může být přepálená a je třeba ji vyměnit.

Velký okruh

Může se stát, že pojistky vypadly na velkém okruhu. Například panelové domy mají pojistky pro byty ještě na chodbě. Zkuste zkontrolovat i ty. Domy zase mají svoje elektrické rozvodné sloupky. Ovšem ty jsou většinou pouze pro elektroměr a centrální vypojení přívodu. Vám k ničemu nebudou.

Přerušení dodávky elektřiny

Pokud jste všechno zkontrolovali a v ulici se taky nesvítí, je možné, že vypadla dodávka elektrického proudu. Co teď? Obraťte se na linku, kde poruchu oznámíte, nebo si ověříte tento stav.

Každý distributor má na svých stránkách telefonní linku pro nahlášení výpadku a také často i internetový formulář. V dnešní době (nabitých) mobilů a mobilního internetu není problém tohle najít a vyplnit. Přesto dáváme základní přehled internetových adres a centrálních čísel. Ta konkrétní přímo na nahlášení poruch jsou ale často v jednotlivých krajích rozdílná.

  • ČEZ Distribuce: www.cezdistribuce.cz, www.bezstavy.cz, tel.: 800 850 860
  • EG.D dříve E.ON Distribuce: www.egd.cz, tel.: 800 225 577
  • PREdistribuce: www.predistribuce.cz, tel.: 800 823 823


Plánovaná odstávka

Může ovšem jít i o plánovanou odstávku elektřiny. Ta je kvůli údržbě distribuční sítě a správce sítě o ní musí informovat 15 dní předem a může trvat maximálně 12 hodin v období duben až říjen nebo 8 hodin v období listopad až březen. Neplánované přerušení dodávky elektřiny je povinna společnost obnovit do 18 hodin od přerušení. Pak může zákazník požadovat náhradu. V Praze může dojít k odstávce elektřiny dokonce maximálně na 12 hodin.