Není to tak obtížné, jako před lety. To jste museli vyplnit spoustu papírů a všechno vyřizovat přes stavební povolení. Dnes se už dá všechno vyřídit elektronicky. I tak se obrňte trpělivostí a připravte si kupu papírů.

Co budete potřebovat:

  • Projektovou dokumentaci z části elektro a výkresy elektro
  • Situaci objektu s vyznačením připojení
  • Bilanci elektrospotřebičů, což je součet příkonů všech spotřebičů
  • Počet odběrných míst (může se lišit, pokud se například dohodnete se sousedem a vytvoříte společný sloupek a o náklady se podělíte)
  • Informace o vás (jméno a příjmení / název společnosti, datum narození / IČO, adresa trvalého bydliště / sídlo společnosti, EAN)

Jak postupovat

  • Na internetových stránkách distributora (vezmeme ČEZ Distribuce) najdete interaktivní žádost o přeložku zařízení. Můžete si vytisknout i pouhý formulář a ten ručně vyplnit. Přílohou musí být vždy polohopisný zákres, na kterém je žadatelem znázorněna představa o změně umístění distribučního zařízení (katastrální mapa nebo sdělení o existenci zařízení s vyznačením nového umístění přemisťovaného zařízení např. podpěrného sloupu vedení).
  • Odešlete naskenovanou žádost společně s přílohou na e-mailovou adresu distribuce (v našem případě [email protected]) nebo poštou (u nás ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň) nebo ji můžete osobně podat na kterémkoliv Technickém konzultačním místě. Zákazníci využívající Distribuční portál mohou žádost podat jeho prostřednictvím a dále sledovat jednotlivé kroky řešení.
  • Po vyplnění a odeslání žádosti obdržíte e-mailovou notifikaci s číslem vašeho zákaznického účtu a přiděleným číslem žádosti.
  • Podanou žádost distributor vyhodnotí. Bude-li třeba doplnění, bude vás kontaktovat.
  • Nejpozději do 30 dnů obdržíte poštou návrh smlouvy.

Zdroj: ČEZ, PRE, TZB-info