Potěrový beton – mastnější beton bez kameniva, sloužící pro vyrovnávací a nášlapné podlahové vrstvy, pro vnitřní a venkovní použití, mrazuvzdorný.