Za člověka trpícího potomanií se považuje ten, kdo vypije denně větší množství tekutin, než jeho tělo nezbytně potřebuje. Takoví jedinci do sebe za den klidně nalijí deset litrů vody. Touze po nápoji nedokážou odolat. Jejich blízkým možná vůbec nepřijde, že vedle sebe mají vážně nemocné osoby.

Jaké má projevy?

Potomanie je zcela regulérní porucha příjmu potravy, jejímž charakteristickým rysem je těžko ovladatelná potřeba pít, i když dosud nemá své číslo mezi diagnózami. Fyzickou příčinou nadměrné potřeby pít může být také cukrovka nebo některé další nemoci související například s poškozením centra žízně v hypotalamu. Ale taková onemocnění patří do jiné kategorie. Vzhledem k tomu, že výše zmíněné i mnohé další fyzické nemoci mají podobné symptomy, je poměrně těžké potomanii diagnostikovat. Její příčiny jsou vždy psychické.

Jak poznat poruchu

Pití Autor: Thinkstockphotos.com Autor: Thinkstockphotos.com

Potomané se většinou chovají nenápadně a jejich okolí si dlouho ničeho nevšimne na rozdíl od jiných podobných postižení, jako jsou dnes již známé poruchy – bulimie a mentální anorexie nebo závislost na alkoholu. Osoby, které trpí potomanií, obvykle podřizují všechny své činností pití nápojů, protože nutkavě potřebují polykat něco tekutého. Psychiatrické vysvětlení se přiklání k tomu, že potomany uklidňuje pocit plných úst a případně ukojení, které přináší močení. Vždy jsou důvody velmi individuální.

Co potomanie způsobuje

Následky nadměrného pití mohou být velmi dramatické, protože když se tělu dodá příliš mnoho vody, kterou nemůže normálně zpracovat, nastanou potíže. Z buněk a zejména z krve se začne vyplavovat sodík, což může vyústit v otok mozku a následně další neurologické potíže. Nejhorším koncem je smrt „z otravy vodou“, která vůbec není takovou raritou, jak by se mohlo na první pohled zdát.

Jedinou cestou z potomanie je psychoterapie, jejíž délka samozřejmě závisí na závažnosti postižení. Není nijak neobvyklé, že potomanie se projeví jako reakce na nějakou jinou závislost, která se považuje „za vyléčenou“.