Podle výzkumu, který si GE Capital Bank koncem roku 2001 nechala zpracovat agenturou AISA na reprezentativním vzorku 311 respondentů, vyplývá, že 59% dotázaných má potřebu (či zájem) zlepšit svou situaci v bydlení. Dotazováni přitom byli obyvatelé České republiky ve věku 25 – 50 let s čistým osobním příjmem nejméně 14 tisíc Kč nebo s čistým příjmem domácnosti nejméně 18 tisíc Kč. O rekonstrukci současného bydlení uvažuje 36% a o pořízení nemovitosti 31% dotázaných. To, že potřeba těchto lidí zlepšit situaci v bydlení je reálná, dokazuje fakt, že 97% z nich uvažuje do svého bydlení investovat již v následujících třech letech. Většina z nich přitom uvažuje o možnostech hypotéky či větší půjčky. Rozhodnou-li se pro hypotéku, vybírají nejen podle výše úroků, ale významnou roli hrají i průhlednost produktu nabízeného bankou, délka splácení a výška splátek. Plánované výdaje Částka, kterou chtějí lidé do zlepšení svého bydlení investovat, je závislá na tom, jakou cestou se vydají. Průměrné výdaje, které si lidé plánují v případě rekonstrukce stávajícího bydlení, se pohybují pod 400 tisíci Kč, přičemž ale téměř polovina těch, kteří uvažují o rekonstrukci, počítá s investicí maximálně do 200 tisíc Kč. Mezi zájemci o nákup staršího domu nebo bytu je průměrné plánované vydání ve výši 550 tisíc Kč a ti, kteří uvažují o koupi nového bytu či domu, mají představu že utratí asi 1,25 milionu Kč. Sedm procent těch, kdo uvažují o pořízení nové či starší nemovitosti (domu nebo bytu), plánují investici nad 1,5 milionu Kč. Zvažované možnosti financování Co se týče samotného financování rekonstrukce či pořízení nemovitosti, naprostá většina těchto lidí (84%) zvažuje, že by k této investici využila hypotéku nebo větší půjčku, přičemž o hypotéce uvažuje polovina z nich (46%). Představa o délce a měsíčním splácení hypotéky Hypotéka je zcela přirozeně vnímána jako dlouhodobá záležitost: 40% dotázaných má představu, že by hypotéku splácelo 20 let nebo déle a dalších 19% dotázaných uvažuje o 15 letech. Vůbec nejčastěji lidé uvažují o hypotéce na 20 let (31%) a na 10 let (30%). Délka hypotéky je svázána s tím, kolik mohou lidé měsíčně splácet. Průměrná částka, kterou si lidé představují jako měsíční splátku hypotéky, se pohybuje mezi 5 a 6 tisíci Kč. Přičemž ale téměř každý pátý potenciální zájemce o hypotéku uvažuje o splátce 3 tisíce Kč měsíčně nebo ještě nižší. Výsledky ukazují, že pokud jde o splácení, převládá zájem o rovnoměrné splácení hypotéky – tedy stejné platby po celou dobu splácení hypotéky (61%). Nicméně i další způsoby splácení mají svůj potenciál. O zrychlený způsob placení (v prvních letech nejvyšší splátky) by stálo 15% dotázaných, stejně jako o opačný, zpomalený, způsob platby (v prvních letech nižší splátky). Co považují potenciální zájemci o hypotéku za důležité a výhodné? Z průzkumu, který má GE Capital Bank k dispozici, vyplývá, že pro klienty je důležitý především úrok (68%), absolutní průhlednost - tedy „srozumitelný“ produkt bez „skrytých“ poplatků (54%), výše měsíčních splátek (53%), celková výše hypotéky (48%) a doba splácení (46%). Absolutní průhlednost není pouze důležitá, ale je považována i za velmi významnou výhodu, a to společně s rychlostí vyřízení žádosti o hypotéku. Za výhodu u hypotéky klienti považují také to, je-li za ně banka schopna vyřídit veškeré „papírování“. Rozhodně nezanedbatelnou roli při výběru finanční instituce poskytující hypotéku podle výzkumu hraje i to, jaká je výše akontace. -Libor Ostatek, vedoucí hypotečního oddělení GE Capital Bank-