Sice nejde o dům rodinný, ale bytový projekt firmy Skanska, ale pro představu to jistě postačí. Jde o bytový projekt Botanica K, který tvoří dva soubory po dvou bytových domech.

V domech Botanica K 1 a 2 bylo během tří let po nastěhování obyvatel zrecyklováno 21 % z celkového nátoku pitné vody o objemu 13 421 m3, což znamená úsporu 2 832 000 litrů pitné vody. Ve druhém bloku, který tvoří budovy Botanica K 3 a 4, a kde technologie funguje již přes čtyři roky, bylo z celkového nátoku pitné vody 30 418 m3 znovu využito 23,67 % pitné vody. Celková úspora pitné vody zde činí 7 200 000 litrů. U celého souboru bytových domů za dobu jejich fungování tedy tvořil celkový nátok vody 43 839 m3 a z tohoto množství bylo zrecyklováno 10 032 000 litrů. Ve výsledku se tak podařilo uspořit 22,9 % pitné vody z celkového nátoku.

Náročnost systému hospodaření s šedou vodou je přitom velmi nízká, a to jak na provoz, tak z pohledu nákladů. Pravidelná servisní prohlídka zahrnuje čištění nádrží, výměnu filtrů, kontrolu funkčnosti a probíhá jednou ročně. „Servisní náklady na rok jsou v průměru 50 tisíc korun pro celý soubor budov, ve kterých je 163 bytových jednotek. Provozní náklady dosahují v průměru 60 tisíc korun za rok, takže na každý byt vychází celkové roční náklady v řádu jednotek stokorun. Systém navíc prokazuje vysokou funkčnost. Je to však nová technologie, takže i my jsme v průběhu fungování museli řešit pár odstávek v důsledku drobných vad, kdy dočasně museli obyvatelé domu splachovat pitnou vodou. Díky tomu jsme se ale se systémem naučili lépe pracovat. Jedná se o drobnosti, kdy u některých typů nádržek jsme například nahrazovali jiný instalační materiál, řešili jsme vadný plovák či poškození čerpadla permeátu“ uvedl Ing. Jan Blažek, technolog ze společnosti Koncept Ekotech, která spravuje systémové řešení hospodaření s vodou v budovách Botanica.

Od zprovoznění systému šedé vody ušetřily domácnosti bytového projektu Botanica K částku, která za současných cen vodného a stočného v Praze přesahuje 1 milion korun. Kromě šetrného přístupu k důležité přírodní komoditě tak po odečtení nákladů na provoz a servis získává každý byt také příjemný benefit, který ročně činí zhruba tisíc korun.

Zdroj: Skanska