Nový zákon o hospodaření energií (zákon č. 406/2000 Sb.) přinesl tuzemským výrobcům energetických spotřebičů a dovozcům těchto spotřebičů povinnost před uvedením na trh vybavit tyto spotřebiče tzv. energetickými štítky. Energetické štítky musí být na spotřebiči umístěny na viditelném místě, musí obsahovat zejména údaje o měrném ukazateli spotřeby energie energetického spotřebiče, údaj o umístění energetické účinnosti spotřebiče mezi největší a nejmenší hodnotou energetické účinnosti pro daný typ spotřebičů a údaje o možných negativních vlivech provozu a likvidace spotřebiče na životní prostředí a na zdraví osob. Všechny údaje na štítku musí být uvedeny v českém jazyce. Stejné údaje, které musí být na energetickém štítku musí být k dispozici zákazníkovi, který si elektrický spotřebič kupuje v rámci zásilkového obchodu, v katalozích nebo jinou cestou, kdy si nemůže prohlédnout vystavený spotřebič. Za správnost údajů uvedených na energetickém štítku odpovídají tuzemský výrobce spotřebičů a dovozce spotřebičů, tyto osoby odpovídají také za nesprávné označení a za informace na štítku, které by mohly zákazníka uvést v omyl. Podrobnosti o povinnosti označovat elektrické spotřebiče energetickými štítky stanoví vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 215/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální účinnost energie pro elektrické spotřebiče uváděné na trh, jež vstoupila v účinnost dne 29.6.2001. Vyhláška především vymezuje elektrické spotřebiče, na které se povinnost „štítkování“ vztahuje. Jedná se o automatické pračky, bubnové sušičky prádla, pračky kombinované se sušičkou, chladničky, mrazničky a jejich kombinace, myčky nádobí, elektrické trouby, elektrické ohřívače vody a zdroje světla. Podle zmíněné vyhlášky je možné na trh uvádět elektrické spotřebiče pouze v třídách energetické účinnosti A, B, C a D. -epravo.cz-