Právě před rokem se Česká republika začala pomalu vzpamatovávat ze zničujících záplav. Právě před rokem se začínaly sčítat škody a hledat prostředky na záchranu a obnovu všech zničených objektů. Právě před rokem první zástupci pojišťoven přijížděli na postižená místa a chystali se zahájit škodní řízení. Na jejich vyřízení dosud měli celých 12 měsíců. Jak uspěli? V rámci moderních dějin území České republiky byly loňské povodně skutečně nejničivější. Přehnaly se přes jižní, střední a severní Čechy a zasáhly i část Moravy. Několik obcí bylo doslova smeteno, přes 200 mostů a téměř 200 silnic bylo poškozeno a co je nejhorší, povodeň si vyžádala i lidské oběti. Celkové majetkové škody se podle posledních odhadů vyšplhaly až na 73 mld. Kč, přičemž přibližně polovina z nich (36,7 mld. Kč) byla pojištěna u některého z našich pojišťovacích ústavů. V tomto ohledu byl stav pojištěných škod lepší než při povodních na Moravě v roce 1997. Tehdy celkové škody dosáhly výše 63 mld. Kč (tedy o 10 mld. Kč méně než loni), ovšem pojišťovny z této částky vyplatily pouze 15,4 %, tedy 9,7 mld. Kč. Proti roku 1997 byla jiná i struktura škod. Zatímco před šesti lety škody na majetku občanů tvořily 35 % celkového objemu pojištěných škod, loni to bylo pouze 20 %. Zbývajících 80 % připadlo na škody způsobené podnikatelům. Voda totiž v hojné míře zasáhla městské a průmyslové zóny. V roce 1997 bylo povodní zasaženo více obytných objektů a zničeno více majetku ve vlastnictví občanů, ovšem loni se povodeň krutě podepsala především na průmyslovém majetku, strojním zařízení, skladech apod. To je také důvod, proč celkový počet nahlášených pojistných událostí z roku 1997 (117.000) převyšuje počet nahlášených pojistných událostí z loňského srpna (dosud nahlášeno 80.516 událostí, celkově se však odhaduje 82.205 pojistných událostí). Pojišťovny mají v letošním roce stále ještě hodně práce s vyřizováním pojistných událostí. Zvláště škodní řízení v případě ztrát průmyslových podniků, kde jde o miliardové částky, se totiž mohou protáhnout i na několik měsíců. Podle posledních údajů pojišťovny vyřídily něco málo přes 80 % ohlášených pojistných událostí týkajících se majetku podnikatelů. Situace ve vyplácení pojistných plnění občanům je o poznání lepší. Pojišťovnám se podařilo uzavřít již 93,4 % všech případů, což představuje 62.689 pojistných událostí z celkových 67.137. Občanům tak bylo vyplaceno 6,5 mld. Kč, tedy přibližně 88 % částky, která by jim měla připadnout. Dvanáct měsíců po povodních tak na své majitele z řad fyzických osob čeká ještě zhruba 900 mil. Kč. Celkově (občanům i podnikatelům) pojišťovny zatím vyplatily 26,7 mld. Kč včetně záloh z celkové výše nahlášených škod, která činí 36,2 mld. Kč. To je přibližně 74 % z této částky – více než jedna čtvrtina celkového pojistného plnění tedy ještě vyplacena nebyla. Zajímavé je sledovat postup a rychlost vyřizování pojistných událostí v průběhu času. Měsíc po povodních pojišťovny vyplatily jen necelých 8 % celkové sumy pojistného plnění nahlášených pojistných událostí, ovšem již v polovině listopadu (3 měsíce po povodních) to byla už téměř jedna třetina této finanční částky. Více než jednu polovinu celé sumy pojišťovny svým klientům vyplatily do konce ledna 2003 a k necelým třem čtvrtinám se dostaly až letos začátkem července. Podobně je to i s počtem vyřízených pojistných událostí, až na to, že postup je ještě o něco rychlejší. Vyplývá to z již zmiňovaného rozdílu mezi škodami způsobenými na majetku občanů a škodami na průmyslovém zařízení. Pojistné události týkající se obytných domů, bytů a jejich zařízení, jsou sice podstatně četnější, ale nejedná se o tak velké částky jako v případě podniků. Škody na majetku podnikatelů vyžadují více odborné péče a jejich likvidace je časově náročnější. Z tohoto důvodu byl relativně velký podíl případů vyřízen již několik málo měsíců po povodni, přestože větší část celkové finanční částky ještě vyplacena nebyla. Už dva měsíce po povodních pojišťovny uzavřely téměř 40 % všech nahlášených případů a na konci roku to již bylo 70 %. Poslední údaje hovoří o 91 % vyřízených pojistných událostech.

Údaje k datuMěsíců po povodníchVyplacená pojistná plnění (mld. Kč)Procentní podíl1)Počet vyřízených pojistných událostí (ks)Procentní podíl2)
16.9.200212,87,7 %--
14.10.200227,721,3 %3129138,9 %
11.11.200231130,4 %4297653,4 %
9.12.200241438,7 %5244065,1 %
31.12.2002516,445,3 %5696470,7 %
31.1.2003620,255,8 %6009274,6 %
28.2.2003721,7