Ohromný požár v roce 2019 způsobil nepředstavitelné škody. Zcela zničil střechu a výzdoby této památky, kdysi největší katedrály ve Francii. Po uhašení požáru a postupném rozebírání následků se ale objevují zajímavé pohledy do historie této stavby.

Podívejte se na požár katedrály Notre Dame:

Zdroj: Youtube

V katedrále se totiž objevily železné vazníky, které spojují k sobě jednotlivé částí stavby i samotné kamenné bloky. To by nebylo nic tak překvapivého, vždyť tyto vazníky byly v celé katedrále už dávno na první pohled zřejmé. Jenže ty, které byly viditelné, pocházely z pozdějších oprav – z devatenáctého a dvacátého století. To, co se objevilo nyní, jsou kovové vazníky ze šedesátých let století dvanáctého!

Zjištění naznačují, že rozsáhlé používání železa ve zdivu není tak moderní, jak odborníci kdysi předpokládali. Středověcí stavitelé pracující na Notre Dame používali architektonickou techniku dávno před zahájením restaurátorských prací v 19. století.

Železo používali už ve starověkém Římě

Železo používali už ve starověkém Římě

To, že se železo uplatňovalo ve stavebnictví, dokazuje třeba římské Koloseum. Tato stavba byla také stahována železnými svorníky, i když její stavba se datuje do let 72 až 80 n. l. za vlád císařů Vespasiana a Tita. Po pádu Římské říše ale došlo k zapomenutí těchto vědomostí.


„Notre Dame je nyní bezpochyby první známou gotickou katedrálou, kde bylo železo masivně používáno k vázání kamenů jako správný stavební materiál,“ líčí situaci archeologové pracující v Paříži.

Tým odhaduje, že železné spojníky nalezené v Notre Dame byly použity až dvě desetiletí před postavením francouzské katedrály Soissons a čtyři desetiletí před vznikem katedrály v Bourges. Obě tyto gotické stavby byly dosud považovány za první příklady systémového železného zdiva. Architekt, který měl původně na starosti stavbu Notre Dame, tak byl jasně technologicky napřed. Zdá se, že hojně používal železné armatury, aby svázal kameny dohromady. Tyto odolné skoby byly nalezeny na podlaze tribun katedrály a křivkách jejích mnoha oblouků.

„Zatímco jiné budovy používaly dřevěné spojovací tyče natažené mezi oblouky... první stavitel Notre-Dame de Paris učinil odvážnou volbu systému využívajícího odolnější materiál, který by se dal snadněji skrýt,“ popisují vědci své nálezy.

Železo bylo zdaněno

Železo bylo zdaněno

Vědci provedli materiálovou zkoušku mnoha svorníků. Zjistili, že nejde o výrobky jen z jednoho zdroje. Původ železa je prakticky z celé tehdejší Evropy. Některé svorníky jsou ukovány a kovářskou technikou svařeny i z několika různých druhů kovu. Potvrzuje se tak domněnka, že v tomto století bylo železo jednou z nejvíce obchodovaných komodit. Historické prameny dokládají, že obchod se železem byl ve Francii vládcem zdaněn.

Nešlo o kontinuální stavbu

Odhalení konstrukce zdiva také ukázalo na zajímavou věc. Nejdřív byla vztyčena centrální kostra zdiva. Až o století později, patrně pod vedením druhého a třetího architekta katedrály, byly dostavěny stěny budovy. Tito zedničtí mistři převzali techniku svazování konstrukcí železem a pokračovali v tomto trendu po celou dobu stavby.

Zdroj: PLOS one, Sceince Alert