Podle statistik požáry v domácnosti nejčastěji způsobují kuřáci, když neopatrně odloží cigaretu, vyhodí do koše ještě žhavé nedopalky, nebo s cigaretou usnou v posteli. Mezi další časté příčiny požárů patří vznícení jídla při vaření, ponechání svíčky bez dozoru a nesprávná obsluha topidel (nesprávný výběr paliva, zanedbání čištění komínů atd.).

Pozornost je třeba věnovat také rozvodům elektřiny a plynu. „Ve starších činžovních či panelových domech často stále narazíte na hliníkové rozvody elektřiny. V takovém případě je třeba elektroinstalaci pravidelně revidovat elektrikářem. V opačném případě může hrozit zkrat a následný požár. Rozvody lze samozřejmě také vyměnit za nové, počítejte ale pak s investicí pohybující se v řádech desítek až stovek tisíc, v závislosti na velikosti bytu,“ říká Jan Kovalský z Energie ČS. Pokud je v domácnosti zavedený také plyn, je třeba pravidelně kontrolovat i jeho rozvody. Při podcenění revizí může hrozit únik plynu, což se nevyplatí riskovat.

S kontrolou rozvodů elektřiny a plynu souvisí i revize spotřebičů. „Obezřetnosti je třeba, když například přicházíte do nově pronajatého bytu, se kterým nemáte dlouhodobé zkušenosti a neznáte dobře jeho historii. Zde se jistě vyplatí nespoléhat se na starší revize a investovat několik tisíc korun do vlastního a aktuálního prověření technického stavu všech rozvodů a elektrických i plynových spotřebičů,“ doporučuje Jan Kovalský z Energie ČS.

K nejtragičtějším požárům dochází během noci, kdy lidé spí. Vdechovaný kouř je neprobudí, naopak způsobí ještě hlubší spánek. Toxické zplodiny v kouři pak mohou přivodit velmi rychlou smrt, leckdy stačí jen několik vdechnutí. Z tohoto důvodu hasiči doporučují vybavit byt autonomním požárním hlásičem, který při detekci kouře vydá zvukový signál a spící osoby včas probudí.

Požární hlásiče se povinně instalují do bytů a domů zkolaudovaných po 1. červenci 2008. Starším objektům sice tato povinnost nevznikla, Hasičský záchranný sbor ČR přesto doporučuje, aby tuto malou investici provedl každý majitel nemovitosti, a lépe tak ochránil sebe a rodinu před případnou tragédií.