Je to otázka, kterou investor moc často neřeší. Bude jeho zateplovací systém funkční i bezpečný? Bohužel je to dnes trochu tabu. Firmy, které zateplují panelové domy, tohle řešit musí, protože to nařizuje požární norma. Podle ní se musí do zateplení dávat alespoň mezipásy z nehořlavého materiálu (například minerální vlny), aby byla izolována jednotlivá patra proti šíření požáru přes povrch zateplení.

Po deseti sekundách pod plynovým hořákem zbyde z polystyrenu tohle Autor: Jan Čech Po deseti sekundách pod plynovým hořákem zbyde z polystyrenu tohleAutor: Jan Čech

Zateplení pomocí tvrzené pěny (PUR nebo PIR) má totiž výhodu v jednoduchosti, levném provedení a lehkosti materiálu, ale nevýhodu ve výrazném nárůstu objemu materiálu při potřebě zvyšování izolačních vlastností a nízký bod vzplanutí a skápnutí. Jak vypadá taková polystyrenová deska po deseti sekundách pod plynovým hořákem, vidíte na obrázku.

Norma říká, že tedy musí být postavená jakási přechodová vrstva, která zabrání šíření plamene. Nehořlavý materiál se tedy musí kombinovat s hořlavým. Bohužel kombinace minerální vlny a polystyrenu není ideální. Mají různé roztažné a hmotnostní vlastnosti. Minerální vlna „stéká“ gravitací. Vznikají tak kompresní a tahové praskliny. Styk těchto dvou materiálů na fasádě tak znamená neustálé problémy.

Jedním z řešení je třeba fenolická pěna. Jde o plast podobný klasickým pěnám, ale s extrémně malými buňkami s tenkou stěnou. Desky jsou tak těžší, hutnější, ale tvarově stálé a především jsou nehořlavé. Na videu se podívejte na testy společnosti HPI-CZ při srovnání odolnosti proti vznícení a skápnutí pod plynovým hořákem v intervalu tří minut. Deska z fenolické pěny změnila svou strukturu pouze na povrchu, ale k prohoření do větší hloubky nedošlo.

Jak na to?

Stavebně technický projekt musí počítat s obtížemi, které při stavbě vznikají. Dají se řešit například dilatačními spárami, ale ani to není zcela dokonalé řešení. Obložení fenolickou pěnou také není zrovna ideální, protože cena za kubík vychází přibližně osmkrát dráž než u polystyrenu. Přesto to není cena finální. Fenolická pěna je materiál s lepšími vlastnostmi přestupu tepla, takže si vystačí s přibližně poloviční tloušťkou materiálu. Z kubíku desek tak zateplíte dvojnásobek plochy domu. Uvažovat také musíme užší zakládací profily, kotvy apod. Přesto je cena stále vyšší, než je tomu u klasických pěnových desek. Je tedy třeba dobře zvážit všechny možnosti, které současný trh nabízí. Jejich vhodnou kombinací pak upravit návrh tak, aby byla zaručena jak bezpečnostní (požární), tak i technologická specifika.

Nové prefabrikované nadpraží Autor: HPI-CZ Nové prefabrikované nadpražíAutor: HPI-CZ

Vhodnými doplňky pak mohou být třeba systémy pro nadpraží a ostění oken z fenolické pěny, jaké například vyrábí HPI-CZ. Tyto systémy jsou navíc prefabrikované, takže zkracují dobu instalace. Přitom dodržují všechny požárně-technické specifikace a jsou držitelem požárně klasifikačního osvědčení, takže mohou nahrazovat i již zmíněné bezpečnostní pásy minerální vlny. Mohou se používat až do tloušťky obložení 200 mm a v nabídce jsou i verze z šedého pěnového polystyrenu, který je sice hořlavý, ale je výrazně levnější, a může tak být použit na ostění, zatímco na nadpraží by byla použita fenolická pěna. Pro bližší prozkoumání oblasti o požárně bezpečnostní problematice staveb doporučujeme projít si státní normu ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb.