Kvůli nevyhovujícímu stavu spalinových cest způsobilo 1 340 požárů hmotnou škodu ve výši 69 milionů korun. Trend proti minulým letům je vzrůstající.

„Vinou pandemie mnozí lidé doma ve dvou letech po sobě topili v již vysloužilých spotřebičích na pevná paliva, protože využívali možnosti práce z domova. Rovněž začali znovu používat neprovozované komíny, připojovali si nové spotřebiče paliv do komínů bez provedené revize a podobně,“ říká prezident Společenstva kominíků ČR Jaroslav Schön.

Jednou z příčin vzniku požárů je i topení nevhodným dřevem, které není dostatečně vysušené – alespoň jeden, ideálně dva roky. Za typický požár totiž většinou mohou právě vznícené saze. Odborníci upozorňují, že saze nevznikají samy o sobě, protože jsou přirozeným produktem spalování pevných paliv.

„Množství sazí lze ovlivnit kvalitou paliva a způsobem jeho spalování. Čím kvalitnější a sušší palivo používáme, tím nižší množství sazí se vyprodukuje,“ říká Pavel Ulrich, obchodní ředitel firmy Almeva dodávající komínové systémy.
„Před prvním zatopením je nutné mít vystavenou revizi spalinové cesty, která prokáže, že je spalinová cesta bezpečná a bude plnit svoji funkci. Pak je nutné spalinovou cestu pravidelně kontrolovat a čistit,“ dodává Ulrich.

Při požáru spalinové cesty je nutné hned zavolat hasiče. V žádném případě požár nehaste vodou. Pokud je to možné, uzavřete všechny přívody vzduchu ke spotřebiči i komínu. Komín je možné hasit suchým pískem, který k hašení používají i hasiči, a to jeho vsypáním do komínového průduchu z ústí anebo komínovými dvířky.

Počty požárů v topné sezoně (zdroj HZS ČR)
Rok Počet požárů
říjen 2015 – březen 2016 771
říjen 2016 – březen 2017 921
říjen 2017 – březen 2018 965
říjen 2018 – březen 2019 860
říjen 2019 – březen 2020 950
říjen 2020 – březen 2021 1116