Pozednice je termín používaný v tesařství a stavebnictví. Jedná se o trám probíhající podélně krovem. Obvykle je pozednice spojena napevno s nosnou zdí budovy. Pozednice podpírá krokve a v moderních krovech nese celou jejich váhu. Pozednice je druh vaznice.