Nestačí jenom naučit děti plavat. Tam, kde jsou doma děti, na prvním místě musí být bezpečnost. A pak zase bezpečnost. Ta musí být upřednostněna před estetikou prostředí, pohodlím dospělých a podobnými, ve srovnání se zdravím dětí, nepodstatnými detaily.

Plavací jezírko kontra bazén

Bazén se samozřejmě vyznačuje tím, že má kolmé stěny a nemá žádnou výraznou mělčinu - pokud do něj spadne malé dítě a nikdo není okamžitě nablízku (a právě takto začaBezpečnostní plachta bazén zabezpečí před pádem dětí a domácích zvířatly ty největší tragédie), nemá šance se dostat samo ven. Plavací jezírko díky svým často poměrně rozlehlým okrajovým oblastem se pozvolně svažuje do hloubky, takže je bezpečnější. Ovšem jen zdánlivě, záleží na mnoha faktorech. Za prvé některá jezírka třeba přímo sousedí s terasou, která se dřevěnými platy vysunuje nad hladinu jezírka, a to často nad hlubší vodu. Efekt je tady stejný jako u bazénu.

Pasivní bezpečnost

Jezírko před jeho stavbou vždy dokonale promyslíme právě vzhledem k přítomnosti malých dětí. Za pár let, až totiž vyrostou, se může zvětšit, změnit. Dno jezírka se svažuje postupně, ale tam, kde jsou přímo nad hladinou v koupací části různé můstky, instalujeme zábradlí. A to takové, které opravdu bude plnit svou funkci, nikoliv tedy okrasné s vodorovnými laťkami, které by naopak děti svádělo k lezení.

Nebezpečí číslo jedna - hluboká voda

Hloubku je třeba zřetelně opticky vyznačit - ohraničitMusíme důkladně a důsledně zabezpečit označení hloubky - místa, kam děti samy nesmějí. O tom je také náležitě poučíme. Některá plavací jezírka mají hlubší střední část oddělenou pod vodou betonovými stěnami - aby se sem nedostávala vegetace z okrajových oblastí. Tuto část musíme také vizuálně oddělit, a to nad hladinou.

Hlubokou vodu v jezírku můžeme označit bójkami, stacionárními solárními světly, sítěmi, zábradlíčkem...

Nebezpečí číslo dvě - mělká voda a nejmenší děti

U menších (i jen okrasných) jezírek by se vodní hladina podle možností - tam, kde jsou úplně malé děti - měla dát zakrýt. Třeba bezpečnou a pevnou kovovou sítí, která malé dítě unese. Děti se totiž už utopily i třeba ve dvaceti třiceti centimetrech vody - stačí jen náhle bez varování padnout do vody obličejem a z leknutí se nadechnout.

Nebezpečí číslo tři - uklouznutí

V okolí bazénu musí být nesmekavý povrchDítě může být klidné, hodné, nedovádět a neběhat - a přesto může nechtěně do vody sklouznout. Kolem bazénu proto musejí být bezpodmínečně položeny nesmekavé dlaždice - dlažba určená k bazénům. Rovněž okolí z jiných materiálů musí být bezpečné. Nelze tak položit na vyhovující dlažbu rohož nebo dřevěný rošt, který může sjet do vody i s tím, kdo na něj šlápne.

Aktivní bezpečnost

Malé děti musí být na zahradě vždy pod dohledem. A to nejen kolem bazénu. To je ovšem jednoduchý pokyn, který se těžko dodržuje. K neštěstím dochází, když je kolem více dospělých, kteří se podvědomě spoléhají jeden na druhého, když se třeba baví u stolu na terase anebo pracují na zahradě - a děti běhají kolem. Děti jsou maximálně vynalézavé, rychlé a neuvěřitelně kreativní, když na to přijde. To ví každý, kdo je někdy hlídal. Tyto své vlastnosti bohužel směřují k prozkoumávání neznámého, k překonávání překážek. Překážkou tady může být třeba právě zabezpečení bazénu.

Alarm upozorní na pád do vodyJiný problém nastává už s poněkud většími dětmi, které přijdou ze školy domů a ocitnou se samy s bazénem, zatímco rodiče jsou v práci. A ty největší pak často pořádají party u bazénu, kde už nechybí alkohol.

Nebezpečí tedy číhá na děti v každém věku. Je důležité si proto uvědomit, že pořízením si bazénu přichází nutnost už pořád hlídat své potomky. A je tedy namístě důkladně uvážit, na kolik to zvládneme. Zda jsme schopni vodní hladinu za prvé náležitě zabezpečit a za druhé uhlídat malé či větší neposedy. Koupit bazén či vybudovat jezírko je totiž věc jednorázová a poměrně jednoduchá - zatímco reálné nebezpečí pro děti už tady zůstane napořád.

-ag-Foto: www.profimedia.cz , www.thermobazeny.cz, www.marimex.cz, www.lae-pond.eu, www.ebazeny.cz