Autor: archiv Na našich webových SOUTEZ.TVUJDUM.CZ stránkách budou v období od 17.09.2002 do 07.10.2002 zveřejňovány otázky, týkající se nové soutěže portálu o bydlení, stavění TVUJDUM.CZ. Sponzorem soutěže je společnost ROCKWOOL – výrobce tepelných, zvukových a protipožárních izolací. Cenou v soutěži je výběr libovolného zboží z produkce ROCKWOOL v celkové ceně 10.000,-- Kč. Každý zájemce o účast v soutěži se zaregistruje prostřednictvím věrnostního programu Bonus na TVUJDUM.CZ. Každý den bude zveřejněna jedna otázka, ke každé otázce budou uvedeny čtyři odpovědi, z nich jedna bude správná. Odpovědět na otázku bude možné jejím zatržením a odesláním vybrané odpovědi. Odpovědi na otázky lze nalézt na internetové adrese http://www.rockwool.cz. Z odeslaných odpovědí budou vybráni účastníci soutěže, kteří za dobu trvání soutěže odpoví správně na více než 10 otázek z celkových 15 otázek. Z těchto vybraných účastníků bude pomocí počítače náhodně vylosován jeden soutěžitel. Slosování se bude konat dne 08.10.2002. Vylosovaný soutěžitel bude po vylosování obeslán. Společnost MediaOnline s.r.o., se sídlem bude jako správce a zároveň zpracovatel osobních údajů shromažďovat jméno, příjmení a adresu účastníků soutěže až do jejího vyhodnocení, a to za účelem předání výher. Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům o něm zpracovávaných. Zjistí-li subjekt údajů porušení povinností správcem, v daném případě i zpracovatelem, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě.