I když se každý den tvoří průměrně jen asi šest miligramů prachu na metr čtvereční, z dlouhodobého hlediska je to nepříjemnost. Protože zdroje tvorby prachu jsou velmi četné, může se domácí prach skládat také z mnoha různých látek. A ne všechny jsou neškodné.

Co je to prach?

Žádný prach není stejný, protože prach je směsí různých látek. Mohou být organické povahy (například drobky, pyl nebo mrtvý pavouk) nebo anorganické povahy, jako jsou znečišťující látky z koberců nebo lakovaného nábytku. Ve venkovské oblasti existuje jiná úroveň znečištění prachu než v průmyslové čtvrti na hlavní silnici.

Potenciálně toxické chemické látky v prachu z domácností:

Zdroj: Youtube

Prach očima vědců

Budeme-li vycházet ze studie „Gesundheitliche Wirkungen von Feinstaub und Stickstoffdioxid im Zusammenhang mit der Luftreinhalteplanung“, zpracované Státním úřadem pro ochranu přírody, životního prostředí a ochrany spotřebitele Severní Porýní-Vestfálsko, můžeme z ní citovat: „Byly provedeny také četné studie zdravotních účinků jemného prachu. Laboratorní experimenty, velké množství studií a výzkumů prokázaly škodlivé účinky prachu. Navíc nedávné environmentální epidemiologické studie ukazují, že k těmto účinkům může dojít i při normální koncentraci prachu v prostředí."

Vědecké studie

Mezinárodní stav znalostí byl shrnut v několika rozsáhlých dokumentech (WHO 2000, 2006, US-EPA 2004, Anderson 2009, Chen et al. 2009, HEI Zvláštní zpráva 17, 2010). Další přehledy byly konkrétně věnovány situaci v Evropě (WHO 2003, RIVM 2002, SRU 2002, Kappos et al. 2004, Pelucchi et al. 2009) nebo se konkrétně zabývaly účinky na kardiovaskulární systém (Mittleman 2007, Brook a kol. 2010).“

Odkud pochází prach v domě?

Nejmenší částice jsou emitovány do vzduchu z komínů budov, výfukových plynů z automobilů nebo listů a květů rostlin. Tyto se dostanou do domu při každém otevření okna nebo dveří. Do domu se nám dostávají všechny druhy hmyzu a pavouků, které nakonec v rohu vyhladověly a poté se rozložily.

Člověk sám je stálým producentem prachu

Protože se pokožka neustále obnovuje, každý den se do vzduchu uvolňuje jeden až dva gramy mrtvých kožních částic. Kromě toho člověk nese nejjemnější prachové částice zvenku do bytu s oblečením a botami.

Přechod z jedné místnosti do druhé, sezení a vstávání na židli nebo práce u stolu způsobuje odírání vláken a chuchvalců z koberců, čalouněného nábytku, oděvů a jiných předmětů. Prach se generuje také při vaření, pečení, opékání nebo při ruční práci.

Zdrojem prachu v domě jsou také hořící svíčky nebo toustovač, dokonce i vaše tiskárna. Jedním z řešení a zmírnění těchto problémů je kvalitní a dostatečně vzduchotěsný vysavač a čistička vzduchu. Například čistička vzduchu Dyson si poradí i s formaldehydem.

Zdroj: ehp, ncbi, izb