Veletržní sezónu společnosti ABF, a. s., v Pražském veletržním areálu v Letňanech otevře soubor jarních výstav, mezi kterými návštěvníci najdou tradiční prezentační a prodejní zahradnickou výstavu PRAGAFLOREA 2005 (10. – 12. 3. 2005) a nově také odbornou výstavu ZELENÉ MĚSTO 2005 (9. – 12. 3. 2005). Výstava Pragaflorea 2005 představí zájemcům z řad široké veřejnosti vše, co je nezbytné pro aktivní odpočinek na zahrádce či v dílně. Vystavovatelé představí nejen květiny, semena, sazenice a rostliny, ale i nářadí, zahradní techniku a mnoho dalšího. V průběhu výstavy budou moci návštěvníci využít poradenství Českého zahrádkářského svazu. Pořadatelský tým společnosti ABF, a. s., a časopis Chatař & Chalupář připravily pestrý doprovodný program, na pódiu v hale č. 1 se představí řada významných firem, které mají pro návštěvníky připraveny zajímavé soutěže o hodnotné ceny. Pro odborníky v oblastech městské a veřejné zeleně, zahradní a krajinářské tvorby byla pro nadcházející ročník nově vyčleněna samostatná výstava Zelené město 2005. Odbornou garanci a záštitu poskytly organizace a společnosti, které jsou v zahradnických oborech skutečnými kapacitami. O odbornou kvalitu výstavy se tak starají Magistrát hlavního města Prahy, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví a Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, občanské sdružení (SZKT). Výstava poskytne prostor k řešení problémů v zahradnických oborech, komunikaci a odbornému fóru. Problémové oblasti, kterým bude prostřednictvím expozic a doprovodných programů věnována velká pozornost, jsou především absence systémového řešení péče o sídelní zeleň, komplikované vztahy zhotovitelů a objednatelů ve veřejné zeleni, srovnání odborného vzdělávání se standardy v EU, integrace tuzemských zahradnických firem do EU, nedostatečná osvěta a vztah veřejnosti ke krajině, zapojení veřejnosti do rozhodování o urbanistických projektech, nutnost zvyšování prestiže zahradních architektů a další. Doprovodný program výstav dále doplňuje ukázková zahrada zaměřená na téma „Zeleň ve městě”. Profesionálové z oboru zahradní a krajinářské tvorby budou na své expozici (SZKT) poskytovat zájemcům bezplatnou poradenskou službu. Výstava bude ideálním místem setkání odborníků a zástupců oblastí komunální politiky, majitelů a provozovatelů veřejných prostranství, parků, sadů nebo dětských hřišť.