Koncem loňského roku proběhla uzávěrka přihlášek veletrhu zabezpečení, ochrany majetku a osob (technika, systémy, služby) PRAGOALARM - BEZPEČNÝ ŽIVOT 2006. Své vystavovatele a návštěvníky přivítá náš nový projekt ve dnech 19. – 21. dubna 2006 opět v prostorách Průmyslového paláce na pražském Výstavišti v Holešovicích. Nedílnou součástí veletrhu budou opět odborné konference, soutěže a ukázky.

Jedná se o upravený projekt našeho významného a zavedeného veletrhu, který je zaměřený prioritně na bezpečný život občanů, přičemž tento nový projekt se ve dvouletém cyklu bude střídat s tradičním a v oboru velmi dobře známým veletrhem PRAGOALARM/PRAGOSEC, který je v současné době v České republice nejvýznamnější akcí ve svém oboru. Za dobu své existence si veletrh PRAGOALARM/PRAGOSEC vydobyl pevné místo hlavně v oboru elektronických zabezpečovacích zařízení a bezpečnostních systémů (vstupní kontrolní zařízení, CCTV, EZS, EPS) - tomu odpovídá i účast většiny předních českých firem a zastoupení zahraničních společností, které vyvíjejí svou činnost na území ČR. K veletrhu však neodlučně patří i mechanická zabezpečovací zařízení a požární ochrana. Rádi bychom pokračovali v tradici každoročního organizování bezpečnostních výstav a veletrhů v Praze, a protože jsou ve zmíněné komoditě k dispozici firmy, které projevily zájem prezentovat se v Praze každoročně, přistoupili jsme k projektu nového veletrhu PRAGOALARM - BEZPEČNÝ ŽIVOT 2006 s rozšířeným a cílenějším zaměřením na osobní bezpečnost lidí, bezpečí domova, který je určený pro co nejširší veřejnost.

Návštěvníkům budou na veletrhu představeny nejnovější trendy z oblasti mechanických zábranných systémů, elektronických systémů, komunikačních a monitorovacích systémů, integrovaných systémů, osobní ochrany, soukromých bezpečnostních a detektivních služeb (včetně výstroje a výzbroje), bezpečnostních analýz a projektování, zkušebnictví, certifikace, jakosti a kvality, norem a standardů, profesních a zájmových sdružení a v neposlední řadě i z oblasti prevence, vzdělávání, odborné literatury, poradenství, pojištění rizik apod.

Stejně jako v minulých letech bude organizátor veletrhu INCHEBA PRAHA, spol. s r. o., spolupracovat s Českou asociací pojišťoven (ČAP) a Komorou podniků komerční bezpečnosti ČR (KPKB ČR), nově pak s Českým klubem soukromých bezpečnostních a detektivních služeb (ČK SBDS) a Sdružením pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR. Veletrhu byla opětovně udělena záštita Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ).

Kromě těchto nejvýznamnějších oficiálních partnerů veletrhu, spolupracuje pořádající INCHEBA PRAHA, spol. s r. o., velmi úzce i s dalšími organizacemi zejména při pořádání doprovodných programů, konferencí, soutěže o nejzajímavější, nejnázornější a nejhezčí expozici veletrhu a soutěže o nejlepší exponát veletrhu GRAND PRIX PRAGOALARM - BEZPEČNÝ ŽIVOT – jsou jimi např. sdružení AMBO nebo Výzkumný ústav bezpečnosti práce (VÚBP).

Na stánku SDRUŽENÍ ŠKOL CSE - CZECH SECURITY EDUCATION bude již pošesté probíhat prezentace všech sdružených škol a v rámci doprovodného programu k veletrhu PRAGOALARM - BEZPEČNÝ ŽIVOT 2006 i soutěž žáků – budoucích techniků zabezpečovacích systémů.

Při přípravě každého veletrhu, PRAGOALARM - BEZPEČNÝ ŽIVOT nevyjímaje, je nezbytnou součástí úspěchu a především spokojenosti vystavovatelů kvalitní a cílená propagace, která zajistí odpovídající návštěvnost veletrhu a vystavujícím firmám poptávku po jejich výrobcích a službách. Z tohoto důvodu došlo v letošním roce opět ke spolupráci a propojení organizátora s nejvýznamnějšími vydavatelstvími a odbornými časopisy, které se staly mediálními partnery veletrhu. Jsou jimi např. Elektroinstalatér, Inovace, Pražský strážník, Rady pro hobby, Security magazín, www.tvujdum.cz; přičemž s dalšími vydavatelstvími se o spolupráci stále jedná. V časopisech vyjde před začátkem veletrhu i POZVÁNKA - volná vstupenka na veletrh!

Letošní ročník mezinárodního veletrhu zabezpečení, ochrany majetku a osob (technika, systémy, služby) PRAGOALARM - BEZPEČNÝ ŽIVOT 2006 bude opět probíhat souběžně s 24. ročníkem mezinárodní výstavy digitální foto a video techniky INTERKAMERA. Toto spojení oživí nejen výstavu samotnou, ale do prostoru Průmyslového paláce přivede zároveň i blízkou cílovou skupinu návštěvníků. Výstava přináší prostor pro workshopy a semináře se známými osobnostmi a je obohacena o fotografické výstavy z řad profesionálů i účastníků soutěží; na své si zde přijdou nejen začínající fotografové, ale i profesionálové.

Bližší informace o veletrhu PRAGOALARM - BEZPEČNÝ ŽIVOT 2006 jsou čtenářům k dispozici na internetových stránkách http://www.bezpecnyzivot.cz/.