Kulturním a společenským programem se mezi 17. a 23. zářím naplní viditelná místa v centru Prahy i areály na periferii, které mají industriální minulost a hledají zakotvení v přítomnosti. Právě v tomto termínu se totiž v Praze - jako v jednom ze čtyř měst – uskuteční 4. bienále Industriální stopy; mnohovrstevnatá akce, jejímž cílem je zviditelnit industriální architektonické dědictví České republiky. Pořadatelé v čele s Výzkumným centrem průmyslového dědictví ČVUT a Kolegiem pro technické památky ČKAIT & ČSSI připravili pro Pražany nápaditou skladbu zábavných i ryze odborných pořadů – od hudebních koncertů vážné i hiphopové hudby, přes výstavy a divadelní performance až po odborné exkurze a prestižní mezinárodní konferenci.

„Místa s pamětí a osobitou atmosférou získávají na  hodnotě. Můžeme se o tom přesvědčit u  řady  projektů pro bývalé průmyslové čtvrtě,  pro  Holešovice, Vysočany, Karlín, Radlice  nebo Libeň. Zatím jde ale stále spíš o jednotlivé  příklady. Bienále  je příležitostí, jak ukázat,  že mohou ožít nejen tak, že je k nepoznání přestaví developeři,“ podotýká Benjamin Fragner, spoluzakladatel Bienále a ředitel Výzkumného centra průmyslového dědictví při ČVUT.

Generálním partnerem 4. Bienále se stala společnost Vítkovice, a. s. Partnerem je Metrostav, a. s. Novinky jsou zveřejňovány na http://www.industrialnistopy.cz.

V jedinečném prostoru bývalé továrny na Pražskou šunku v Holešovicích, pro kterou se vžil název M Factory, proběhne od 19. do 26. 9. 2007 výstava studentských projektů na téma nové využití průmyslových objektů a areálů. Na Staroměstské radnici bude od 19. září do 4 listopadu zpřístupněná na Staroměstské radnici výstava historických fotografií Tvář průmyslové doby. Výstava přináší obrazové svědectví o jedné z nejvýraznějších proměn, které kdy prodělaly Čechy, svědectví o procesu označovaném zavedeným pojmem “industrializace”. Autory snímků jsou renomovaní fotografové jako např. František Fridrich, Rudolf Bruner-Dvořák, Jan Langhans, Otto Bielfeldt, Jindřich Eckert, Carl Pietzner, František Drtikol.

Žánrově pestré koncerty, jež proběhnou v rámci 4. bienále Industriální stopy, podtrhnou atmosféru průmyslové architektury: specifické prostředí totiž vyžaduje nevšední hudební přístup a repertoár. Proto v areálu bubenečské čistírny odpadních vod (Ekotechnické museum) vystoupí s programem „video art kontra klasika“ 18. září 2007 Komorní orchestr Berg, jejž doprovodí kreace mladých autorů videoartu. Na tomtéž místě 20. září vystoupí skupina Why Not  Patterns s projektem kombinujícím živou hudbu a videoprojekce Řvoucí rampa slov. 

Součástí kulturního programu je rovněž vystoupení hudební skupiny 100?C a hiphopového uskupení Roxor, kteří oživí v pondělí 17. září svou produkcí industriální objekt Trafačka na Praze 9.

Vedle exkursí otevřených po registraci i širší veřejnosti je odborným vyústěním Bienále konference Průmyslové dědictví kulturním potenciálem udržitelného rozvoje, která proběhne 19. a 20. září 2007 v Ekotechnickém museu. A nebude to nikdo menšího formátu než Sir Neil Cossons, nejvýznamnější postava britského hnutí za záchranu průmyslového dědictví, kdo přijede představit péči o památky a kulturní dědictví ve Velké Británii.

Bienále Industriální stopy pořádají v rámci oslav 300. výročí vzniku ČVUT Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT a Kolegium pro technické památky ČKAIT & ČSSI ve spolupráci s Českým národním komitétem ICOMOS, Akademií múzických umění v Praze, Národním památkovým ústavem a Národním technickým muzeem. Jednotlivé akce jsou pořádány ve spolupráci s hlavním městem Praha a statutárními městy Kladno, Liberec a Ostrava a Libereckým krajem. Akci podpořil Visegradský fond. Záštitu nad 4. bienále převzali předseda Senátu České republiky a prezident Hospodářské komory České republiky.

Zdroj: Bienále Industriální stopy