Trhliny a praskliny ve zdivu se přenášejí do omítky a hyzdí fasádu. Obnova fasády pouhým omítnutím problém nevyřeší. Při obnově fasády je třeba vždy dbát na zpevnění zdiva, aby se trhliny nezvětšovaly. To lze provést poměrně snadným a levným způsobem - svázáním a výztuhou zdí pomocí ocelových tyčí.

Příčiny problémů

Nutnost zásahu a řešení narušených stěn v některých starých domech často kopíruje tentýž vzorec: Jedná se o domy, které byly například mnohokrát přestavovány a kde došlo ke změně vnitřních dispozic, rozdělení na menší místnosti atd. Do zdí mohly být proraženy nové okenní a dveřní otvory, během času mohlo dojít ke spojování místností, nebo naopak mohla být některá okna zazděna, zmenšena nebo zvětšena.

Proč praskla vaše zeď a co s tím můžete dělat?

Zdroj: Youtube

Chyby při zazdívání v minulosti

Další neduh, který nacházíme u některých starých domů, se týká neprovázání původních stavebních konstrukcí s novějšími. Například otvory v cihlových zdech byly vyplněny, aniž by se dbalo na řádné spojení nových vrstev se starými. Jako výplň se používala malta a cihly různé pevnosti, často recyklované. Do otvorů byly kladeny úlomky cihel a velké dutiny byly vyplňovány maltou. K tomu se přidala přirozená únava materiálu a oslabení starých spojů v důsledku dlouholetého používání a různého zatížení působícího na zdi.

Zastavení destrukce

To vše může vést k tomu, že se ve spárách mezi starými a novými zdmi může objevit hustá síť mikrotrhlin. Aby se zabránilo tomu, že se z nich časem stanou vážné trhliny, které by ohrožovaly budovu a objevily se na nových omítkách, může statik doporučit jejich svázání ocelovými tyčemi uloženými v drážkách vyřezaných do spár ve zdivu. Oblíbeným materiálem pro svázání zdí je roxor – ocelová kulatina s jemným žebrováním na povrchu.

Proč zdi praskají

Praskání zdiva může být způsobeno nedostatkem dilatačních spár, nerovnoměrným sedáním budovy, slabými základy, nedostatečným vyztužením otvorů, úpravami, které nebyly stavebně správně provedeny, a objevuje se v místech zvýšeného zatížení. U takto narušených staveb platí, že příčinu poškození a způsob opravy zdiva by měl určit kvalifikovaný odborník.

Jak opravit trhliny ve zdivu

Některé trhliny ve zdivu stačí vyplnit maltou s výztužnými vlákny, jiné je třeba vyztužit ocelí (položenou vodorovně ve spárách nebo příčně ve zdicích prvcích). Velmi velké trhliny mohou někdy vyžadovat zesílení a vložení dalších ocelových nosníků. Pokud trhliny zůstanou nezpevněné, může se celá konstrukce stát nestabilní. Na její záchranu pak budete muset vynaložit značné finanční prostředky.

Zdroj: twistfix.co.uk, thorhelical.com