Kdo se může zúčastnit?

 • Všichni projektanti – architekti, stavební inženýři, absolventi a studenti vysokých škol se zaměřením na architekturu a stavebnictví – všichni Ti, kteří rádi navrhují kvalitní rodinné domy.
 • Soutěž je připravována v souladu se soutěžním řádem ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ.

V jakých kategoriích?

 • Bydlení pro každého (rodinný dům pro rodinu s běžnými nároky na bydlení a finančními prostředky, vhodný zejména pro menší stavební pozemky)
 • Exkluzivní bydlení (rodinný dům pro klienty, kteří chtějí do nového bydlení investovat větší finanční prostředky, ať již z hlediska náročnosti tvarového, rozměrového či technologického řešení rodinného domu)

Podmínky účasti (základní rozsah podkladů pro odevzdání v soutěži):

Grafická část:

 1. půdorysy všech podlaží vrchní stavby ilustrující postačujícím způsobem základní principy dispozičního a provozního uspořádání podlaží v měřítku 1 : 100;
 2. jeden typický řez ilustrující postačujícím způsobem základní principy konstrukčního řešení stavby v měřítku 1 : 100;
 3. čtyři výkresy ortogonálních pohledů na stavbu ilustrující postačujícím způsobem základní principy tvarového (hmotově objemového) řešení a členění stavby v měřítku 1 : 100;
 4. dvě exteriérové vizualizace perspektivního nebo axonometrického zobrazení objektu na celkové architektonické řešení stavby v barevném provedení;
 5. jedna barevná, interiérová vizualizace perspektivního nebo axonometrického zobrazení stavby v barevném provedení;

Grafická část bude předložena v jednom vyhotovení ve formátu o rozměrech 70 x 100 cm (na výšku) a bude nalepena na jednom panelu z lehkého materiálu, pro výstavní účely, tloušťky 5 mm. ( např. Kappaplast nebo Forex). Tento prezentační panel bude zhotoven dle layoutu ve formátu PDF, který si můžete stáhnout zde.

Textová část:

Textová zpráva bude obsahovat stručné objasnění základních principů navrhovaného řešení, zaměřené zejména na:

 1. zdůvodnění zvoleného celkového řešení návrhu stavby;
 2. zdůvodnění zvoleného architektonického řešení stavby v souvislosti s jednotlivými hodnotícími kritérii této architektonické soutěže;
 3. zdůvodnění některých specifických částí zvoleného řešení (zejména konstrukce,materiálů, technologického vybavení stavby apod.);
 4. seznam výkresů grafické části, označených názvem výkresu a jeho pořadovým číslem, a dalších částí soutěžního návrhu označených názvem části a navazujícími pořadovými čísly;

Textová část bude předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve formátu A4. Její rozsah nepřesáhne 2 strany textu (maximálně 4000 znaků včetně mezer) a bude označena způsobem uvedeným dle kompletních soutěžních podmínek.

Součástí textové částí bude i vyplněná tabulka bilancí týkající se základních ukazatelů stavby – viz příloha P 03

Podrobné informace a technické podklady k soutěži najdete přehledně ke stažení na www.domynamiru.eu

Ceny pro vítěze

Vítězné návrhy rodinných domů budou uvedeny do reálné stavební praxe – budou zařazeny do stavebního programu společnosti HAAS FERTIGBAU CHANOVICE – renomovaného dodavatele certifikovaných dřevostaveb, který v České republice každoročně realizuje cca 100 staveb rodinných domů. Autorům vítězných návrhů rodinných domů budou vypláceny autorské finanční odměny za každou i opakovanou realizaci rodinného domu HAAS FERTIGBAU realizovaného dle jejich vítězného návrhu, a to částkou ve výši 0,3 % ze základní ceníkové ceny bez DPH příslušného rodinného domu.

Autoři vítězných návrhů rodinných domů budou zároveň navíc ještě dále finančně odměněni za vypracování vítězných návrhů rodinných domů jednorázovou částkou ve výši 15 000 Kč za každý vítězný návrh.

Jak se rozhodne o vítězi?

O vítězi rozhodne odborná porota

Jak budou výsledky vyhlášeny?

Výsledky budou vyhlášeny na veletrhu DŘEVOSTAVBY v únoru 2013 v Praze. Dále budou výsledky prezentovány také v březnovém čísle časopisu DŮM&ZAHRADA 2013, prostřednictvím mediálních možností Informačního centra České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (IC ČKAIT) a v neposlední řadě budou výsledky veřejnosti představeny také prostřednictvím České komory architektů.

KOMPLETNÍ PRAVIDLA A TECHNICKÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE SCHVÁLENÉ ČKA NAJDETE ZDE

domy na míru - partneři Autor: redakce Autor: redakce