Pravidla soutěže společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

„Vyhrajte POROTHERM na Váš dům“ březen – září 2008

Na http://www.tvujdum.cz/ můžete v období od 1.3.2008 do 14.9.2008 soutěžit se společností Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. o zajímavé ceny. Tato soutěž má celkem 7 dílčích kol a soutěž o hlavní cenu (každé kolo trvá vždy jeden kalendářní měsíc, s výjimkou kola posledního, které trvá 14 dní). Během každého kola soutěžící odpovídají na 3 otázky. Každý měsíc je z účastníků daného kola losován jeden výherce (do slosování jsou zařazeni jen ti, kteří v daném kole odpověděli správně minimálně na 2 otázky ze tří) „měsíční“ výhry – poukázka na odběr zboží společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. v hodnotě 10.000,-- Kč včetně DPH. Po ukončení soutěže, tedy všech 7 kol, bude ze soutěžících, kteří soutěžili ve všech kolech a v každém z nich odpověděli správně minimálně na 2 otázky, vylosován výherce hlavní ceny tzn. stavebního materiálu POROTHERM (obvodové zdivo, vnitřní příčky, nosníky, překlady) do maximálního objemu domu 700 m3 na stavbu rodinného domu. Materiál bude spočítán a dodán společností Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. na míru, dle vlastněného projektu, odpovídajícímu výše uvedeným specifikacím. V případě, že výherce projekt nemá, je možné projekt na jméno předložit do konce roku 2008. Doprava tohoto materiálu je po území celé České republiky pro výherce hrazena společností Wienerberger cihlářský průmysl, a. s..

Pravidla soutěže:

1) Každý zájemce o účast v soutěži musí být zaregistrován prostřednictvím věrnostního Bonus programu na portálu TvujDum.cz. Každý zaregistrovaný zájemce o účast v soutěži může na otázky každého kola odpovědět pouze jednou. Pokud soutěžící toto pravidlo poruší, bude ze soutěže automaticky vyřazen. Při registraci musí vyplnit daný formulář ve všech kolonkách správně. Slouží jako hlavní a jediný kontakt v případě výhry. Nebudou-li kontakty správné, pořadatel si vyhrazuje právo uživateli vstup do soutěže odepřít. 2) Každý měsíc, počínaje březnem 2008 a konče zářím 2008 bude na hlavní straně portálu TvujDum.cz pod hlavičkou soutěže (odkaz v levém sloupci) zveřejněn článek a k němu tři soutěžní otázky – platné vždy pro daný měsíc. Odpovědi na otázky je možné najít jak v článcích v této speciální sekci, tak na internetové adrese http://www.porotherm.cz/ či v rámci reklamní kampaně společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Z odeslaných odpovědí budou do slosování zařazeni ti účastníci soutěže, kteří odpoví správně minimálně na 2 otázky. Z těchto soutěžících bude pomocí počítače každý měsíc náhodně vylosován 1 výherce. Slosování se bude konat vždy k 2. dni následujícího měsíce (pokud by losování připadlo na víkend či státní svátek, bude automaticky přesunuto na nejbližší následující pracovní den). Vylosovaní výherci budou po slosování obesláni e-mailem, na základě kterého si dohodnou i převzetí ceny. Pokud výherce neodpoví do 30 dnů, má pořadatel právo vylosovat náhradního výherce. 3) Losování hlavní ceny – Stavební materiál POROTHERM (bližší specifikace výše v těchto podmínkách) na rodinný dům do objemu 700 m3 – proběhne 15.9.2008. Do tohoto slosování budou zařazeni všichni účastnící soutěže, kteří odpovídali na soutěžní otázky v každém kole a nejméně ve 4 kolech odpověděli správně alespoň na 2 z nich. Pozor – do soutěže o hlavní cenu se lze zapojit kdykoliv od 1.3.2008 až 14.9.2008, pouze však pod podmínkou účasti ve všech kolech soutěže. Již proběhlá kola budou přístupná v archivu soutěže, kde je nový soutěžící vyplní a pokud odpoví vždy na 2 otázky ze 3 správně, postupuje do hry o hlavní cenu. Na otázky z již uplynulých kol bude možné odpovědět, účastník však již nemá nárok se zúčastnit dílčích slosování v těchto proběhlých kolech. Výherce bude o výhře informován e-mailem, ve kterém najde informaci o převzetí ceny. Pokud výherce neodpoví do 30 dnů, má pořadatel právo vylosovat náhradního výherce. Výherce hlavní ceny bude vyhlášen 23.9.2008 na veletrhu For Arch na stánku společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. 4) Ceny do této soutěže nejsou právně vymahatelné a není možné je jakkoli směnit za jiné plnění. Hlavní výhra, bude-li její hodnota vyšší než 10 000,-- Kč, podléhá srážkové dani ve výši 15% podle § 36 odst. 2 písm. k) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Daň za výherce zaplatí pořadatel soutěže. 5) Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba starší 18 let a musí být občanem České republiky. V případě potřeby dotazů se obraťte na e-mail: obchod@tvujdum.cz nebo info@wienerberger.cz Společnost CE Media Online a.s., se sídlem Lomnického 1705/7, Praha 4 bude jako správce a zároveň zpracovatel osobních údajů shromažďovat jméno, příjmení, e-mail a adresu účastníků soutěže až do jejího vyhodnocení, a to za účelem předání výher a marketingovému využití společností CE Media Online, a.s. a Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům o něm zpracovávaných. Zjistí-li subjekt údajů porušení povinností správcem, v daném případě i zpracovatelem, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě.