29. června skončil na pražském Výstavišti v Holešovicích již desátý ročník světové soutěžní přehlídky scénografie a divadelní architektury - Pražské Quadriennale 2003. Protože se jedná o mimořádnou akci z oblasti scénické architektury, podíváme se na ni v tomto a následujícím týdnu podrobněji. Výstava, která se poprvé uskutečnila v roce 1967, představuje vždy v intervalu čtyř let to nejlepší, co v jednotlivých zemích v oblasti scénografie a divadelní architektury vzniklo. Letošního ročníku se zúčastnili vystavovatelé z padesáti zemí, což je v historii výstavy rekordní počet. Rozsáhlá akce, kterou doprovázela řada dalších programů, byla v soutěžní části rozdělena do dvou sekcí: sekci národní a sekci divadelní architektury. Mezinárodní porota (celé složení najdete na konci článku) pod vedením generálního sekretáře Mezinárodního divadelního ústavu André-Louise Perinettiho pak rozhodovala o udělení hlavní ceny - Zlaté trigy. Tu letos získala expozice Velké Británie. Velká Británie se tak stala již podruhé držitelem tohoto prestižního ocenění. Zlatá Triga Každý, kdo Quadriennele v minulých týdnech navštívil, potvrdí, že organizátoři pojali jubilejní desátý ročník jako velkolepou kulturní událost s řadou doprovodných výstav, odborných konferencí a setkání. Dodejme, že v rámci Pražského Quadriennale se například uskutečnila Mezinárodní teatrologická konference (FIRT), Transteatral - mezinárodní setkání studentů divadelní vědy, dále zasedání Mezinárodní organizace scénografů, divadelních architektů a techniků OISTAT. Samotnou výstavu pak významně obohatily dva unikátní projekty - Srdce PQ: Infarkt konvenci! a SCENOFEST. První z nich, s žánrovým podtitulem "interaktivní výstava / performance", představilo koncept živé výstavy. V náročném projektu inspirovaném pěti lidskými smysly bylo zapojeno na 300 umělců z celého světa, kteří po dobu čtrnácti dnů oživovali architektonický labyrint vybudovaný ve Střední hale Průmyslového paláce permanentním programem. V "infarktním" Srdci PQ probíhala, mimo stálou interaktivní výstavu, představení, improvizace, přednášky, diskuse, workshopy, kreativní vaření a další akce. Infarkt konvenci: Srdce PQ Srdce PQ se snaží o prozkoumání země, těla a pravých hranic divadla. Vychází ze všeobecně sdíleného názoru, že se musíme vrátit k tělu jako místu divadelního umění. Projekt vznikl mezi New Yorkem a Prahou a rozvíjel se na Novém Zélandu ve spolupráci se studenty designu na Massey University. Pracovalo se s pojmy smyslového aparátu a labyrintu. Výstava se tak vyvinula v komplexní prostředí, chápající vnímavostní tělo jako aktivní rozhraní. Společné worshopy a architektonická krajina nabídly umělcům i návštěvníkům jakýsi proměnlivý prostor, kde je představení omezené i neomezené, kde se smysly izolují a zkoumají a odkud se mohou rozlévat, posunovat a infikovat / ovlivňovat sebe navzájem i okolní prostředí. Jak říkají hlavní hybatelé projektu Srdce PQ: Doritah Hannah, která je autorkou architektonického konceptu Srdce PQ a působí na Massey University na Novém Zélandu a Sven Mehzoud z téže univerzity, tento vzrušující projekt byl zahájen stolem. Tedy běžným prvkem, na kterém se dělíme o jídlo a pití, na kterém vznikají projekty. Stůl je místem spolupráce, intoxikace, vyjednávání a tvoření. U něj se obchoduje, oslavuje, lze tu mnoho získat, ale i ztratit. Jako přenosná součást architektury tvoří universální jeviště, které plní svou funkci pouze, pokud se zapojí i samotné tělo. "Tato specifika jsme mezinárodnímu publiku představili v roce 1999 pod jménem‚ Landing‘ v rámci národní prezentace Nového Zélandu. Sedm designérů vystavovalo své práce na, v, pod a okolo rozsáhlého stolu. Naši čeští kolegové na tento interaktivní koncept reagovali pozitivně, a tak se na počátku roku 2001 rozběhla mezinárodní diskuse, jejímž cílem byl společný projekt pro Pražské Quadriennale 2003. Na stolech v Praze, New Yorku, na Novém Zélandu a v Německu rostla koncepce zachycující tělo a smysly v představení. Jak se projekt rozrůstal, vzrůstal i počet míst k sezení okolo stolu, který jsme metaforicky umístili v srdci PQ. A protože stůl je také místem veřejným, kde se setkávají všechny smysly, umístili jsme ho fyzicky do srdce ‚Srdce PQ‘ a vyzvali divadelníky a návštěvníky, aby se k němu posadili, tančili na něm a hodovali, bušili do něj pěstmi, bojovali na něm, muzicírovali, dívali se, účastnili se a hráli (si)," říká o projektu Srdce PQ hlavní iniciátorka Doritah Hannah. Stůl v srdci PQ Stůl na PQ byl jakýmsi proměnlivým prostorem, performační krajinou smyslů, kde se dva červnové týdny zkoumalo, objevovalo a sdílelo ‚srdce‘ divadla. Pro ty, kteří se na letošní PQ nedostali, přibližme tuto ústřední instalaci. Návrh instalace byl vytvořen pro hlavní prostor centrální haly Průmyslového paláce na pražském Výstavišti. Pět věží z lešení rozmístěných okolo dlouhého stolu navazovalo na abstraktní krajinu z dřevěných fošen, která se zvedala z platformy či jeviště. Tyto útvary vytvářely kontejnery na (nezachytitelné) smysly (čich, sluch, chuť, hmat a zrak), které mají být ztvárněny při představení. Terén ze zvlněných plošin se zvedal k prahu; vertikálnímu jevišti a shromaždišti smyslů. Pod nejvyšším bodem terénu bylo podzemí, do kterého bylo možné sestoupit ze dvou kontejnerů a z prahové zdi. Věže, které autoři vytvořili po dohodě s kurátory, se buďto otevírají ven a přijímají pak kontaminační činitele těla a performance nebo se před okolím uzavírají. Důraz je kladen na dynamiku interakce mezi těmito nádobami. Dramaturgie večerních programů Srdce PQ pak nabídla kolem deseti různých představení, která byla všechna beznadějně vyprodána. Další programy PQ Významnou součástí desátého Pražského Quadriennale byl projekt věnovaný dětem, který formou zábavné hry provedl děti celou výstavou, umožnil jim vyjádřit se k jednotlivým expozicím a podle vlastních kritérií rozhodnout a udělit dětskou cenu za nejlepší instalaci. Jednoznačně největší oblibu si u dětí získala expozice Maďarska v národní sekci, na druhém místě se umístil Nový Zéland a na třetím Taiwan. V příštím týdnu se podrobněji podíváme na další ze sekcí letošního Pražského Quadriennale. Na závěr tohoto dílu dodejme, že šestnáctidenní výstavu shlédlo zhruba 20.000 diváků, příští jedenáctý ročník se uskuteční v roce 2007. O Pražském Quadriennale 2003 Země přihlášené na PQ 03: Argentina, Austrálie, Belgie, Brazílie, Bulharsko, Česká republika, Čína, Dánsko, Egypt, Estonsko, Finsko, Fra