Nejprve prohlédněte radiátory, zda nejsou poškozené. Odlupující se barva nebo počínající rez mohou vést k rozsáhlejší korozi a nakonec i k proděravění materiálu, takže bude potřeba radiátor znovu natřít. Pokud těleso kape, zavolejte topenáře, který ventil bezpečně utěsní. Čím dřív problém začnete řešit, tím lépe, protože topenáři mívají v průběhu podzimu plné diáře a nemusejí mít na vás později čas.

Radiátor Autor: Shutterstock.com Autor: Shutterstock.com

Jestliže radiátory málo hřejí, i když je pustíte naplno, znamená to, že se do trubek dostal vzduch. Vzduchové bubliny brání horké vodě v průchodu trubkami a topení nemůže dobře vykonávat svou funkci. Radiátory bude potřeba odvzdušnit. K tomuto úkonu se používá ventil, který je umístěný po straně radiátoru.

Postup odvzdušnění:

  1. Před uvolněním ventilu si pod něj dejte kbelík nebo nějakou větší nádobu. Po ruce mějte hadr na utření.

  2. Vzduch z topných těles vypustíte otočením odvzdušňovacího ventilu doleva.

  3. S ventilem stačí otočit jen o půl otáčky a hned uslyšíte syčení vzduchu.

  4. Pozor, vzduch může být horký, proto buďte opatrní.

  5. Hned, jakmile přestane syčet unikající vzduch a z ventilu začne kapat voda, ventil uzavřete.

  6. Tento postup opakujte po půlhodině znovu, ale v tuto chvíli již nechte odtéct přibližně půl decilitru vody.

Radiátor Autor: Hornbach Autor: Hornbach

V panelovém domě odvzdušnění provádí pouze obyvatelé v nejvyšších patrech. Vhodná je však spolupráce všech bytů, proto by se na průběhu měli dohodnout všichni nájemníci či vlastníci. „Termoventily na všech radiátorech v paneláku se musí na několik dní otevřít a nastavit na nejvyšší možnou hodnotu. Vzduch z nejnižších pater tak vystoupá až nahoru k těm, kteří mají radiátory vybavené výpustnými ventily,“ radí Marcela Bínová, odbornice z oddělení topení a kamna v projektových marketech Hornbach.

V rodinném domě se začíná s odvzdušněním v nejnižším patře a postupně se pokračuje až po patro nejvyšší. „Nejdříve otočte hlavici na nejvyšší stupeň a vypněte oběhové čerpadlo. Počkejte přibližně 30 minut, aby se všechny vzduchové bubliny nahromadily na jedno místo, a poté začněte s odvzdušňováním,“ popisuje Marcela Bínová. Po odvzdušnění nezapomeňte oběhové čerpadlo opět zapnout. A zkontrolujte, zda je tlak vody v topném okruhu dostačující.

Po odvzdušnění radiátoru překontrolujte, zda topné těleso topí po celé ploše. Pokud se na radiátoru nachází stále studená místa, odvzdušnění opakujte. V případě, že se topení nerozjede ani po několika opakováních, zavolejte raději odborníky. Na vině může být špatně vyprojektovaná soustava, která vyžaduje náročnější zásah, než jakým je odvzdušnění.