Předdůchod může být zajímavým řešením pro lidi, kteří budou chtít přestat pracovat dříve. Kdo bude moct jít do předdůchodu a jaké podmínky bude muset splnit?

Co je předdůchod?

Než vám začneme popisovat pravidla pro čerpání předdůchodu, hodilo by se vědět, co to předdůchod vlastně je. Je to jedna z forem čerpání vlastních úspor z doplňkového penzijního připojištění. Díky předdůchodu můžete skončit v práci a jít do důchodu dříve, než je stanovená hranice. Nečerpáte peníze od státu, ale z vlastních úspor.

Jaký je rozdíl mezi předdůchodem a předčasným důchodem?

Zdroj: Youtube

Čerpání peněz ze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření

Stát podporuje penzijní spoření v penzijním připojištění a doplňkovém penzijním spoření příspěvkem na smlouvu a možností daňového odpočtu. Peníze můžete čerpat formou legislativně zvýhodněného předdůchodu. Toho je možné využít jen ze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. I proto je třeba smlouvu o penzijním připojištění převést na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření.

Zdravotní pojištění

Jste příjemcem předdůchodu? Pak za vás bude platit zdravotní pojištění stát. Pro účely placení zdravotního pojištění jste státními pojištěnci jako starobní důchodci.

Osobní vyměřovací základ

Starobní důchod se vypočítává ze dvou vstupních údajů. Jedním z nich je osobní vyměřovací základ, což je průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě. Doba, během které pobíráte předdůchod, se pro výpočet osobního vyměřovacího základu považuje za vyloučenou dobu pojištění. Nulový příjem podléhající sociálnímu pojištění nebude mít vliv na snížení osobního vyměřovacího základu.

Jaké jsou podmínky pro využití předdůchodu

Pro využití výhod předdůchodu je nutné, aby měsíční částka předdůchodu tvořila 30 % průměrné mzdy a současně se předdůchod pobíral alespoň 2 roky. Předdůchod je možné začít pobírat 5 let před dosažením důchodového věku.

Je výdělek nějak omezen?

Pokud čerpáte předdůchod, můžete mít libovolné příjmy bez limitu. Můžete tedy normálně pracovat, podnikat, nebo mít vysoké pasivní příjmy.

Co může předdůchodce čerpat?

I v případě čerpání předdůchodu máte právo na podporu v nezaměstnanosti. Předdůchod není překážkou ani pro současné pobírání předčasného důchodu. V předdůchodu čerpáte vlastní finance, nikoliv dávky od státu.

Daňové osvobození nečekejte

Pokud jste výdělečně činný předdůchodce, nejste daňově osvobozeni. Předdůchodci platí z hrubé mzdy nebo z hrubého zisku daň z příjmů, sociální a zdravotní pojištění.

Zdroj: financer.com, kurzy.cz, predduchod.cz