Cihla se používala jako stavební materiál již za doby Asýrie přes Babylon až po stavby v Egyptě a ve starém Římě. Již do těchto dob zasahuje její vývoj. Dnes se díky vědeckotechnickému rozvoji změnily některé receptury a objevily se nové technologické postupy, při kterých cihly nabývají nových rozměrů. Pokud se ale řekne cihla, asi si každý stavebník představí klasickou pálenou cihlu standardních rozměrů. Je však třeba říci, že nové cihly se od těch klasických výrazně liší, jak tvarem, rozměrem, tak ani po materiálové stránce nemají moc společného. Dnes se seznámíme u dvou typů cihel vyrobených novou technologií. Povíme si o cihlách lícových, vznikajících klasickou cestou a o cihlách vápenopískových, které se vyrábějí za studena. Ze směsi vápna, písku a vody dovedli vyrobit cihlu i staří Řekové. Vápenopískové cihly, které se začaly vyrábět v poslední době jsou pro své technické a fyzikální vlastnosti v moderním stavebnictví takřka nepostradatelné. Dají se používat pro nosné i výplňové zdivo v bytové, občanské, ale i průmyslové výstavbě. Mezi jejich přednosti patří přesné rozměry, dokonalé hrany, mrazuvzdornost a spousta dalších pro nás výhodných vlastností. Dají se použít i v interiérech, neboť jejich bílá barva a hladký, případně režný povrch působí velmi dekorativně. Dobře a estetický se dá uplatnit při řešení parků, zahrad ozdobných zídek atd. Splňují i tepelněizolační podmínky, které předepisuje ČSN v hodnotě tepelného odporu vnějších stěn stavby R = 2,0 m² K/W. Vápenopískové cihly mohou být spárované, které se nejlépe hodí pro vnější zdivo, nebo pouze nosné s omítkou. Pokud se rozhodneme pro lícové zdivo, ušetříme si nejen práci, ale i náklady na omítku a dům dostane zajímavou tvář. Jakousi lahůdkou vápenopískových cihel je vápenopísková šípaná cihla, která svým rozměrem, barvou a lomovým charakterem je vhodná ke zdění vnějších stěn u vícevrstvého zdiva. Progresivním výrobkem jsou obkladové pásky. Vápenopískové cihly štípáním získají na mrazuvzdornosti, ale přitom jejich cena neutrpí naopak se stává dostupným obkladovým materiálem, který se dá použít jak na venkovní, tak i na vnitřní obklady. Pokud jde o lícové zdivo je v současné době na našem trhu prezentováno celou řadou domácích i zahraničních výrobců. Toto zdivo, kterému se též říká režné má hlubokou tradici především v anglosaských zemích. Tyto fasádní ostře pálené cihly jsou již osvědčeným a dnes stále více vyhledávaným výrobkem. Jsou zhotovovány buď ze směsi hlín s přidáním různých druhů písků a kovů, a nebo následným druhým vypálením při teplotě 100°C, tím se dosáhne široké škály barev a odstínů. Též se tím u lícovek zvyšuje odolnost vůči vlivům počasí a barevná stálost. U lícového zdiva existuje i alternativa obkladového a rohového pásku, které se mohou použít jak v exteriéru, tak mohou i vhodně doplnit interiér. Vzhledem k velké konkurenci se výrobci předhánějí nejen v nabídce struktury povrchu lícové cihly, ale i v její barevné škále. Nebudeme si nic nalhávat takový "souboj" dělá naší architektuře jen dobře.