Stručný souhrn z článku:

  • Předmanželská smlouva upravuje majetkové režimy mezi partnery a může být užitečná v případech, kdy jeden z partnerů podniká nebo má větší majetek.
  • Existují různé formy předmanželské smlouvy, jako je režim oddělených jmění, odložení vzniku společného jmění, zúžení nebo rozšíření společného jmění.
  • Smlouva musí být sepsána formou notářského zápisu a začíná platit po uzavření sňatku, může být ale uzavřena i během manželství.

Tento souhrn byl vytvořen pomocí AI a je kontrolován redakcí.

Někdo vidí v předmanželské smlouvě zlo, jiný pomocníka, který ochrání finance obou jednotlivců. V jakých případech se vám může hodit? A kdy je její uzavření zbytečné?

K čemu slouží předmanželská smlouva?

Podívejte se, kdy uzavřít předmanželskou smlouvu kvůli hypotéce:

Zdroj: Youtube

Předmanželská smlouva slouží k úpravě budoucího majetkového režimu po svatbě. Přestože je v očích mnoha lidí jako symbol zničené romantiky a budí nedůvěru v budoucnost manželství, skutečnost může být jiná.

To, že sepíšete předmanželskou smlouvu, neznamená, že si s partnerem nevěříte. Například v případě, kdy jeden z partnerů podniká nebo získá větší majetek, jde o sice pragmatický, přesto praktický krok.

Předmanželská smlouva se neuzavírá, když myslíte na rozvod ještě před svatbou. Ocenit ji můžete v případě, kdy se jeden z partnerů díky svému podnikání dostane do finančních potíží. V běžném případě by se exekuce vztahovala na oba z manželů. Vzhledem k uzavřené smlouvě se však bude týkat jen jednoho.

Smlouva upravuje, jestli budou mít manželé společný majetek a co do něj bude patřit. Nebo zda budou mít úplně oddělené jmění.

Nejde jen o pojistku bohatšího z partnerů

Předmanželská smlouva neslouží k ochraně majetku bohatšího z partnerů. Neznamená to, že na něj méně movitý partner nárok nemá.

Partner, který získal nějaký majetek před svatbou, jej může učinit součástí SJM, i když by k tomu uzavřením sňatku nedošlo. Například nemovitost lze napsat na nepodnikajícího z manželů, aby došlo k ochraně jejich společného majetku.

Jak může vypadat předmanželská smlouva?

Režim oddělených jmění

Po svatbě bude mít každý vlastní majetek a vlastní dluhy. Pokud si koupíte dům společně, budete jej mít ve spoluvlastnictví s předem určenými podíly.

Odložení vzniku společného jmění ke dni zániku manželství

Během manželství bude každý získávat svůj majetek, s nímž může nakládat podle sebe. A to do okamžiku, kdy manželství zanikne. Až po rozvodu nebo smrti jednoho z partnerů vše, co si během manželství pořídili, spadne do společného jmění. A vypořádání proběhne podle toho, co z majetku na konci manželství zbylo.

Zúžení společného jmění manželů

Vyplatí se, když si nejste jisti, nakolik má váš snoubenec vyřešenou svoji finanční situaci. Případně ve chvíli, kdy jeden z páru podniká a za případné dluhy ručí svým majetkem.

Rozšíření společného jmění manželů

Jde o rozšíření o majetek, který do SJM běžně nespadá – například o majetek, který jeden z partnerů získal ještě před svatbou. Jde třeba o případ, kdy si jeden koupí dům před svatbou, druhý do něj investuje po svatbě. A proto se jej rozhodnou zahrnout do SJM.

Jak sepsat předmanželskou smlouvu?

Předmanželská smlouva musí mít formu notářského zápisu. Využít můžete nejen služeb notáře, ale i advokáta, který vám může říct, zda je pro vás předmanželská smlouva opravdu vhodná. Získáte také návrh smlouvy, advokát může s notářem vše předjednat. Smlouva začne platit ve chvíli, kdy proběhne sňatek.

Předmanželskou smlouvu můžete uzavřít i během manželství. Začne platit od data, které bude uvedeno na dokumentu. Nelze použít zpětný termín.

Zdroj: novinky.cz, mesec.cz, exekuceinfo.cz