Bohužel to ještě u nás není příliš častý obrázek. Zelené střechy plné rostlin můžeme obdivovat na bytových domech v Německu, domcích ve Skandinávii, farmách v Holandsku... ale jak je tomu u nás? Jsou k vidění na některých komerčních objektech a méně na obytných domech. Přitom jejich výhody jsou zřejmé. Mají vysokou estetickou hodnotu a vytvářejí příznivé mikroklima. Střecha se nepřehřívá - je velký rozdíl, jakým se zahřívá plechová černá střecha a střešní trávník s keři a stromky.

Střešní zahrada v rozpáleném městě je opravdovou oázou; pohlcuje prach a vyrábí kyslík, vůně květin napomáhá relaxaci. Střešní obytné zahrady na plochých střechách rodinných i bytových domů rozšiřují a zkvalitňují obytný prostor, který se dá využít k odpočinku i ke sportu.

Rozdělení střešních zahradStřešní zahrady se dělí na dvě velké skupiny podle toho, zda do nich můžeme vcházet, nebo ne. Zahrada na ploché střeše, do které chodíme, kterou obýváme a využíváme k pěstování rostlin, ovoce, zeleniny, k relaxaci a sportu, se nazývá střešní zahrada intenzivní neboli pochozí. Druhý typ se jmenuje střešní zahrada pohledová neboli extenzivní; do té vstoupit nelze. A ještě pro úplnost, pohledová nemusí být vždy, často je to třeba zatravněná plochá střecha garáže nebo přístřešku, kde ale nízká nosnost nedovoluje upravit zahradu pochozí. Takže na takovou zahradu ani nebude vidět. Jiné je to se sedlovými střechami s malým sklonem, kde se zřizují extenzivní zahrady opravdu pohledové, dokonale dotahující přírodní vzhled zejména dřevěných domů.

Je ale nutné si uvědomit, že nová střecha někdy i pronikavě změní vzhled domu, a tak jakmile si začneme s myšlenkou ozelenění střechy pohrávat, je namístě informovat se na příslušném stavebním úřadě, jak bude na tuto změnu pohlížet a zda pro nás platí jenom oznamovací povinnost. Na stavební úřad se předem obrátíme rozhodně v centrech měst a v památkově chráněných územích.

Intenzivní, nebo extenzivní zahradu? Rozhodne statik.Kdo se chce do realizace střešní zahrady pustit, musí začít kontrolou nosnosti stavby a střešní konstrukce. K tomu je nutné povolat statika, který určí možné zatížení střechy a také to zásadní - zda bude vaše střešní zahrada pochozí, nebo pohledová, a co všechno se v ní může vysadit. Při únosnosti střešní konstrukce 100 - 300 kg/m2 lze mít extenzivní střešní zahradu, jestli je únosnost vyšší, můžete uvažovat o obytné, pochozí (intenzivní) zahradě.

-ag-Foto: Marigreen, s.r.o.