Postavit si dům je docela složitá záležitost, a proto, je vždy dobré svěřit dohled nad stavbou zkušenému odborníkovi. Odborníkovi, který za nás dbá na to, aby stavební firma dodržela předepsanou technologii výstavby. Především je nutné sledovat kvalitu všech zakrytých konstrukcí a pokud možno již ve smlouvě dohodnout jejich postupné přebírání. Především jde o základovou spáru, o izolaci proti zemní vlhkosti a postupně o veškeré konstrukce, které později nejsou vidět a jejichž nedostatky by mohly ovlivnit kvalitu celého díla. Před začátkem realizace je nutné plán organizace výstavby, čímž se rozumí stanovení postupu výstavby i s jednoznačným určením toho, co budeme ke stavbě potřebovat. Při plánování stavby je nutné zamyslet se také nad tím, ve kterém ročním období budeme dům stavět. klasická stavba se dříve prováděla tak, že se první rok postavila hrubá stavba, tedy nosné zdi, stropy a střecha. Pak se nechala přezimovat, takže během zimního období vyschla, cihly a malta si sedly. U tradičního zdiva však hrozí, pokud je stavba postavena najednou, že v ní bude příliš vlhkosti a první rok se v ní budeme více méně pařit. U klasických maloformátových cihel a u některých druhů tvárnic plněných betonem může také nastat dotvarování stavby, které se projeví popraskáním omítek i stropů. Ale stavba samozřejmě nemůže začít, pokud nemáme stavební materiál. Pokud ho tedy pro stavbu obstaráváme, pak s jistým předstihem a vyplatí se za tímto účelem navštěvovat odborné výstavy, kde výrobci obvykle poskytují různé slevy a pořádají jiné zvýhodněné akce. V případě, že si materiál objednáváme, samozřejmě není na škodu sepsat smlouvu, ve které se dodavatel zaváže dodržet cenu i termín dodávky, se stanoveným penále či smluvní pokutou. Tím budeme chráněni proti nečekaným změnám ceny i proti zdržení termínu ve výstavbě. Pokud máme připravený stavební materiál, pak zbývá udělat první krok. Prvním důležitým krokem k začátku výstavby je důkladné vyměření stavby (vytyčení stavby). Zde platí heslo - dvakrát měř, jednou řež, neboť pokud jen o milimetr uhneme základ, jen těžko se nám podaří zakládat zeď. Proto bychom si měli, pokud se chytáme k vytyčování stavby, rychle vzpomenout na školní léta a Pythagorovu větu, která nám říká, že součet ploch čtverců nad odvěsnami je roven ploše čtverce nad přeponou (c2 = a2 + b2). Pomocí této věty si můžeme z výkresů spočítat i délku úhlopříček místností a celého domu. Přeměřením úhlopříček i stran domu si zkontrolujeme přesnost zaměření budoucí stavby. Mimo půdorysné zaměření je důležité i zaměření výškové, abychom nebyli příliš nízko a voda či sníh se nám nenavalil do domu, a naopak abychom nemuseli příliš do kopce a nebo do schodů, se kterými jsme nepočítali. Špatné výškové zaměření má v mnoha případech i nemalý vliv na cenu spodní stavby, terénních úprav, ale i kompletní stavby. Takže pokud se chceme vyhnout vytyčení stavby a případnému špatnému vyměření, pak je samozřejmě jistější a pro nás pohodlnější svěřit zaměření odborné firmě.