Vezmeme to napříč všemi zahradnickými obory, sadovnictvím, květinářstvím a nezapomeneme ani na ovocnáře a zelináře. Tak směle do toho, připravte si papír a tužku na správné odpovědi.

1) Rostlina na obrázku je letnička, kterou často pěstovaly naše babičky. Dnes se její pěstování vrací do módy a my bychom rádi věděli, jak se jmenuje. Může to být:

a) luštěnice trnitá – Cleome hassleriana

b) slézová růže – Alcea rosea

c) kokarda spanilá – Gaillardia aristata***

2) Konference je odrůda

a) rybízu červeného

b) jabloně

c) hrušně

3) Maceška zahradní (Viola x wittrockiana) se v našich podmínkách pěstuje jako

a) letnička

b) dvouletka

c) trvalka

4. Věda zabývající se druhovými znaky a odrůdami vinné révy se nazývá

a) vinifikace

b) ampelografie

c) vitologie
*

5) Poznáte nenáročnou letničku pro přímý výsev na obrázku?**

a) ostálka lepá – Zinnia elegans

b) krásenka zpeřená – Cosmos bipinnatus

c) ostrožka stračka – Consolida regalis
* 6. Mluvíme-li o odrůdě ´Pourovo červené´, mluvíme o…**

a) kapustě hlávkové

b) zelí hlávkovém

c) zelí pekingském

**7. Šarka je…*

a) virová choroba, která postihuje pouze švestky

b) virová choroba, která postihuje všechny peckoviny

c) bakteriální choroba, která postihuje pouze švestky

8. Pikýrování je v zahradnickém slangu název pro…

a) přepichování sazenic, nejčastěji ve fázi děložních lístků

b) sázení cibulovin

c) podzimní řez drobného ovoce

9. Výsadba většiny balkónových rostlin se doporučuje po tzv. „zmrzlých“. O které datum se jedná?

a) 15. března

b) 15. května

c) 15. června

10. Prvnímu zařízení, do kterého putují sklizené hrozny vinné révy, na kterém probíhá oddělení bobulí od třapiny a k jejich pomačkání, říkáme…

a) pneumatický lis

b) vinifikátor

c) mlýnkoodzrňovač* 11. Josta je…**

a) odrůda černého rybízu

b) odrůda angreštu

c) odrůda křížence mezi černým rybízem a angreštem

12. Pod tajemným názvem hydroponie se skrývá…

a) pěstování rostlin ve vodě

b) pěstování rostlin v živném roztoku

c) pěstování rostlin v substrátu, zpravidla rašelinovém

13. Remontantní jahodníky plodí…

a) dvakrát a vícekrát během roku

b) jednou za dva roky

c) jednou ročně

14. Solanin obsažený v bramborách je…

a) jedovatý

b) prospěšný vysokým obsahem komplexu vitaminů

c) prospěšný vysokým obsahem minerálních látek, zejména draslíku

15. Měsíček zahradní (Calendula officinalis) používali naši předkové k…

a) rituálům přivítání léta

b) barvení másla

c) léčbě žilní nedostatečnosti

16. Lignocel používaný jako složka v substrátech, zejména pro epifytní rostliny, je složen z…

a) kokosových vláken

b) kořenů terestrických druhů orchidejí

c) kůry jednoho druhu fíkusu

17. Floristika je…

a) obor květinářství zabývající se poznáváním okrasných rostlin

b) obor ovocnictví zabývající se odlišnostmi květních orgánů

c) obor květinářství zabývající se vazbou a aranžováním rostlin* 18. Ficus lyrata má listy podobné jednomu hudebnímu nástroji. Kterému?**

a) houslím

b) harfě

c) flétně

19. Odkud pocházejí oblíbené letničky afrikány?

a) z Asie

b) z Ameriky

c) z Afriky
* 20. Krátkodenní rostlina potřebuje krátký den k…**

a) vegetativnímu růstu – tvorbě výhonů a listů – např. mostera nebo zelenec

b) založení generativních orgánů – květů – např. kalanchoe nebo vánoční hvězda

c) správnému dozrávání vytvořených plodů – např. citrusy

Pokud jste došli až sem, čeká vás vyhodnocení celého testu. A jaké jsou správné odpovědi? 1a, 2c, 3b, 4b, 5b, 6b, 7b, 8a, 9b, 10c, 11c, 12b, 13a, 14a, 15b, 16a, 17c, 18a, 19b, 20b.

Za každou správnou odpověď si přičtěte jeden bod. Pokud jste dosáhli 17 – 20 bodů, můžete se počítat mezi odborníky, kterým to jde na zahradě nejen dobře od ruky, ale kteří mají i v hlavě. Ti, kteří mají 11 – 16 bodů, jsou na tom hůře, ale stále je to dobrý výsledek, který se dá vylepšit čtením odborných časopisů. A ti z vás, kteří dosáhli méně než 10 bodů? Nevěšte hlavu, skočte do knihovny a zásobte se odbornou literaturou, v zimě bude ke studiu času dost.

Titulní foto: Thinkstockphotos.com