Prefabrikace - hromadná výroba stavebních dílů (prefabrikátů). Prefabrikáty bývají vyrobeny např. z betonu, dřeva, oceli a plastu. Jednotlivé prefabrikáty se na staveništi montují, a tím se urychluje a zlevňuje výstavba. Nevýhodou prefabrikace je přeprava dílců a menší tuhost ve spojích.