Stačí třeba plánovat přeložení a zateplení střechy. Je sice dobré, že vám udělají firmy vyrábějící střešní krytinu nabídku na materiál, ale ta práce bude také něco stát. Bude stát nemalé peníze, vždyť firmy si účtují třeba i laťování, pokládku pojistné fólie apod. V naší tabulce se můžete zorientovat, kolik co přibližně stojí v roce 2016.

Ceník základních stavebních prací 
ZEMNÍ PRÁCE 
Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m 78 Kč/m3
Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 131 Kč/m3
Hloubení nezapažených jam v hor. 3 do 100 m3 180 Kč/m3
Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor. 3 do 100 m3 433 Kč/m3
Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m 76 Kč/m3
Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10 000 m 259 Kč/m3
Přehození výkopku z hor. 1-4 117 Kč/m3
Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 166 Kč/m3
Obsyp objektu bez prohození sypaniny 374 Kč/m3
ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm 985 Kč/m3
Trativody z drenážních trubek - komplet 365 Kč/bm
Železobeton základových desek B 20 (C 16/20) 2485 Kč/m3
Bednění stěn základových desek - zřízení 517 Kč/m2
Bednění stěn základových desek - odstranění 78 Kč/m2
Výztuž základových desek ze svařovaných sítí 29 500 Kč/t
Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm 1189 Kč/m2
Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm 1380 Kč/m2
Beton základových pasů prostý B 20 (C 16/20) 2500 Kč/m3
Bednění stěn základových pasů - zřízení 385 Kč/m2
Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10505 29 500 Kč/t
SVISLÉ KONSTRUKCE 
Zdivo z cihel pálených plných na MVC 4580 Kč/m3
Zdivo POROTHERM 42,5 T Profi s min. vatou, tl. 425 mm 2150 Kč/m2
Zdivo POROTHERM 44 EKO+ Profi P8, tl. 440 mm 1460 Kč/m2
Zdivo z tvárnic Ytong P4-500, tloušťka 30 cm 3340 Kč/m3
Zdivo z vápenopísk. kvádrů, na lepidlo, tl. 24 cm 4650 Kč/m3
Zdi ŽB z betonu C 25/30, tl. 45 cm vč. bednění a armat. 4520 Kč/m2
Osazení válcovaných profilů ve zdivu vč. I profilu 33 000 Kč/t
Příčka z cihel plných, tloušťka 6,5 cm 468 Kč/m2
Příčka jednoduchá z cihel Porotherm P+D, tl. 8 cm 490 Kč/m2
Příčka jednoduchá z cihel Porotherm P+D, tl.11,5 cm 585 Kč/m2
Příčka Ytong P2-500, tloušťka 15 cm 544 Kč/m2
Přizdívka, cihly Klinker, tl. 115 mm, plné 3140 Kč/m2
VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Strop tl. 25 cm z vložek Porotherm POT 4 m 1460 Kč/m2
Strop z vložek Heluz, Jistrop rozpon 4 m 1580 Kč/m2
Strop ze železobetonu, tl. 20 cm vč. bednění 2150 Kč/m2
Stropy Velox, tl. 22 + 5 cm, beton C 16/20 1715 Kč/m2
Strop ŽB z B 20 (C 16/20), tl. 20 cm, filigrán. desky 1800 Kč/m2
Ztužující věnec ŽB beton C16/20, 30 x 20 cm, izolace 720 Kč/m2
Schodišťová konstrukce ŽB beton (1 patro cca 1,35 m3) 27 000 Kč/m3
Strop montovaný z panelů Spiroll, tloušťka 25 cm 1520 Kč/m2
Strop Ytong, OVN 68 cm, tl. 25 cm 1570 Kč/m2
Bednění nosníků - zřízení 5 60 Kč/m2
Bednění nosníků - odstranění 175 Kč/m2
Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505 30 500 Kč/t
Osazení válcovaných nosníků ve stropech 33 500 Kč/t
ÚPRAVY POVRCHŮ 
Omítka vnitřních stropů ze suché směsi, štuková 410 Kč/m2
Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková 338 Kč/m2
Zasíťování perlinkou se zatřením 180 Kč/m2
Začištění omítek kolem oken, dveří apod. 58 Kč/mb
Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková 485 Kč/m2
Omítka sanační vysoké zasolení, jednovrstvá, 25 mm 630 Kč/m2
Omítka suché směsi, hladká (pod obklady) 205 Kč/m2
Příplatek za zabudované rohovníky 52 Kč/m2
Omítka vnějších podhledů, MVC, štuková, slož. 1-2 492 Kč/m2
Zateplovací systém fasáda, EPS F, tl. 200 mm 945 Kč/m2
Obklad fasády cihelným páskem (bez materiálu) 890 Kč/m2
Nátěr fasády 145 Kč/m2
Lité anhydritové podlahy od 320 Kč/m2
SÁDROKARTONY 
Příčka SDK, ocel. kce, 1x oplášť., tl.100 mm 620 Kč/m2
Příčka SDK, ocel. kce, 2x oplášť., tl.100 mm 870 Kč/m2
Parozábrana nad SDK s přelepením 69 Kč/m2
Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. 620 Kč/m2
Předstěna sádrokartonová na ocelovou konstrukci 540 Kč/m2
Obklad trámů sádrokartonem čtyřstranný 960 Kč/m2
Příplatek za úpravu u střešního okna 450 Kč/ks
VÝPLNĚ OTVORŮ 
Plastové výplně skla k = 1,1 od 4600 Kč/m2
Eurookna se skly k = 1,1 od 5750 Kč/m2
Vnitřní dveře + obložková zárubeň od 4500 Kč/ks
Kovová zárubeň vč. zazdění od 1180 Kč/ks
IZOLACE 
Modifikovaný pás vodorovně od 215 Kč/m2
Modifikovaný pás svisle od 230 Kč/m2
Ochrana izolace textilií od 65 Kč/m2
Stěrková hydroizolace od 250 Kč/m2
Drenážní nopovaná fólie svisle od 145 Kč/m2
Zateplení Orsik 240 mm ve střeše vč. montáže 340 Kč/m2
Kročejová izolace Isover N 25 mm vč. pokládky 155 Kč/m2
Polystyren EPS100 S 50mm s pokládkou 85 Kč/m2
STŘECHA 
Montáž krovu 160 Kč/bm řeziva
Dodávka řeziva krovového od 6200 Kč/m3
Spojovací prostředky pro střechu 1100 Kč/m3 řeziva
Bednění střešní plochy deskou OSB 19 mm 340 Kč/m2
Laťování střechy vč. kontralatí 60/40 198 Kč/m2
Podstřešní fólie standard od 72 Kč/m2
Ocelové prvky krovu od 69 Kč/kg
Obklad podhledu palubkami pero-drážka - římsy od 620 Kč/m2
Krytina betonová se všemi doplňky od 820 Kč/m2
Kompletní plochá zelená střecha od 3400 Kč/m2
KLEMPÍŘSKÉ PRVKY 
Krytina střech z Cu plechu od 2300 Kč/m2
Krytina střech z TiZn plechu od 1200 Kč/m2
Krytina Lindab taškové tabule, na dřevo od 500 Kč/m2
Žlab z Cu plechu podokapní čtyřhranný od 800 Kč/bm
Žlab z TiZn plechu podokapní čtyřhranný od 545 Kč/bm
LEŠENÍ 
Montáž lešení leh. řad. s podlahami (fasáda) 45 Kč/m2
Demontáž lešení leh. řad. s podlahami 34 Kč/m2
Příplatek za každý měsíc použití lešení (nájem) 41 Kč/m2
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 78 Kč/m2
PODLAHY 
Pokládka dlažby (bez materiálu) od 400 Kč/m2
Lamino podlahy střední kvalita vč. materiálu od 685 Kč/m2
PVC montáž bez materiálu od 145 Kč/m2
Parkety I + II tř. vč. broušení a laku od 1500 Kč/m2
POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
Penetrace pod malbu od 13 Kč/m2
Malba bílá 2x ze směsi od 32 Kč/m2
Malba barevná 2x ze směsi od 45 Kč/m2
Nátěr Luxol 3x 148 Kč/m2
Nátěr krovu Boronitem 56 Kč/m2
Nátěr kovové konstrukce od 240 Kč/m2
DOKONČOVACÍ PRÁCE 
Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 73 Kč/m2 podl. plochy
Lamino parapety od 570 Kč/bm
Zazdění vany od 1500 Kč/ks
Zaměření geodetem pro vklad do katastru od 9000 Kč/dům
ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
Komunikace z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek od 1240 Kč/m2
Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek od 820 Kč/m2
Žlab odvodňovací polymerbeton od 980 Kč/bm
OSTATNÍ PRÁCE 
Rozměření objektu odpovědným geodetem od 6000 Kč/objekt
HZS - nezměřitelné práce v tř. 5 265 Kč/hod.
Bourání zdiva z cihel pálených na MC od 680 Kč/m3

Položky jsou představeny tak, jak by se měly v rozpočtech objevovat v základních rozpočtových nákladech, cenová výše je vzhledem k možné modifikaci položky orientační.