Výstavu Odpojeno-Spojeno, kterou v květnu tohoto roku pořádalo pražské Centrum pro středoevropskou architekturu jsme podrobně přiblížili v tomto článku, CCEA nyní přichází s novým, mezinárodním architektonickým projektem, přehlídkou Archiprix. Autor: archiv Přehlídka Archiprix má za sebou již bohatou historii - první ročník byl vyhlášen už před více než čtvrtstoletím, konkrétně v roce 1979. Od tohoto data se koná pravidelně každým rokem. V pražském Centru bude vystaveno posledních dvanáct ročníků, tedy práce od roku 1992. Od té doby ceně Archiprix také vycházejí tištěné ročenky. Výstava pořádaná ve spolupráci s Archiprix Foundation a společností HunterDouglas představí projekty Archiprix a Archiprix Interantional. Současně výstava, která potrvá do začátku prosince, představí mechanismy fungování prestižní mezinárodní soutěžní Archiprix Interantional prostřednictvím prezentace oceněných projektů z předchozích dvou ročníků (2001, 2003). O soutěži Archiprix International je vyhlašována od roku 2001 rovněž Archiprix Foundation ve spolupráci se společností HunterDouglas a je určena pro diplomanty architektonických škol z celého světa. Do Prahy ji přijede osobně vyhlásit Thijs Asselbergs (předseda Archiprix Foundation) a Harm Timmermans (vítěz ročníku 2003). Tato mezinárodní soutěž zatím není v Čechách příliš známa: součástí tuzemské prezentace v CCEA bude i vyhlášení letošního ročníku (2005) a zveřejnění možností, jak do něj přihlásit české projekty. Do přehlídky přihlašuje diplomanta jeho domácí univerzita či škola architektury, jejímž je diplomantem. Každá škola může být zastoupena pouze jedním projektem. Přehlídka je otevřená pro všechny architektonické školy v mezinárodním měřítku. Autor: archiv Projekty hodnotí nezávislá porota. Projekty nejsou řazeny podle kategorií a počet vítězných projektů není nikdy pevně stanoven. Vítězové jsou oceněni titulem "Vítěz ceny HunterDouglas". Porota dále může udělit nespecifikované množství "čestných uznání". Vedle oficiální poroty projekty hodnotí také samotní účastníci, kteří vyberou kategorii nazvanou "výběr účastníků". Archiprix International organizuje pro všechny účastníky týdenní workshop, který se koná před oficiálním vyhlášením vítězných a oceněných projektů. K přehlídce je uspořádaná výstava v místě konání aktuálního ročníku, vychází katalog a je zřízen webový portál, kde je možné shlédnout všechny zúčastněné projekty. Z Nizozemí do světa Náplní činnosti Archiprix Foundation je pořádání dvou soutěžních přehlídek: Archiprix Netherlands a Archiprix International. U první je hlavní činností sestavení nezávislé poroty, katalog, putovní výstava, slavností vyhlášení cen, webové stránky, vedlejší pak pořádání workshopů a zpracování zadání pro klienty. Pořádání druhé obnáší vytvoření webových stránek, katalogu, sestavení nezávislé poroty, organizace workshopu, slavnostní vyhlášení cen a výstava. Nadace vznikla v roce 1979 z iniciativy všech vysokých škol vyučujících architekturu a urbanismus v Nizozemí. Devět škol přihlašuje jeden nejlepší diplomový projekt. Výjimka byla udělena jen Univerzitě v Delftu, protože je největší školou, může nominovat celkem devět projektů. Nezávislá porota vybere a ocení nejlepší projekt. V Nizozemí studenti usilují o nominaci do soutěže, protože tato nominace je důležitá pro jejich další profesní kariéru. Pro studenty jsou projekty, které jsou do Archiprix nominovány určitou kvalitativní laťkou. Archiprix tak posiluje snahu o dosažení co nejvyšší kvality diplomových projektů, a tedy i kvality jednotlivých škol. Skrze cenu slavným architektem Autor: archiv Investoři studují ročenky Archiprix, když hledají mladé architektonické talenty. Zahraniční ateliéry, které mají sídlo svého působiště v Nizozemí, velmi často spolupracují s nizozemskými architekty, a především s těmi, kteří byli nominovaní do přehlídky Archiprix. Rovněž tak jsou v ateliérech výše ohodnoceni. Mají také větší šanci při hledání zaměstnání či při rozjíždění své vlastní praxe. Historie ukazuje, že většina talentů prezentovaných v Archiprix se stala velmi dobrými architekty, urbanisty či krajinnými architekty. Mnozí z participantů Archiprix jsou v současné době velmi známými architekty. Jména vítězů od začátku historie Archiprix, tedy od roku 1979, jsou vždy uvedena na zadní straně ročenky. V nizozemské architektonické komunitě jsou skutečně mnozí věhlasnými architekty. Prosazení v oboru architektury ve větším měřítku vždy vyžaduje poměrně dlouhý čas, ale lze jmenovat řadu příkladů "skoro hvězd": Jacob van Rijs (MVRDV), Chris de Wijer (dříve Mecanoo, nyní DP6), René van Zuuk, Bjarne Mastenbroek (Search), Liesbeth van der Pol (Zeinstra van der Pol), Kamiel Klaasse a Pieter Bannenberg (NL architects). Ročenku vydává velmi kvalitní nakladatelství 010publishers, se kterým vypisovatelé úzce spolupracují při výběru začínajících, talentovaných grafiků. Celosvětová architektura Autor: archiv „V souvislosti s globalizací jsme se rozhodli vytvořit platformu, která by nabídla všeobecný přehled o architektonickém vzdělání v celosvětovém kontextu, která by nabídla možnost představit mezinárodní trendy ve vzdělávání. Rovněž nám přišlo velmi důležité zlepšit kontakt mezi mladými talentovanými architekty. Míra mezinárodních kontaktů enormně vzrostla v několika posledních dekádách, a to jak v oblasti vzdělání tak v architektonické praxi. Vzdělávací instituce jsou ve stále větší míře mezinárodně orientované. Mnoho studentů stráví část svého studia v zahraničí. V praxi pak talentovaní architekti pracují ve stále větší míře na zahraničních projektech. Mnoho velmi známých ateliérů má silně mezinárodní charakter. Archiprix International nabízí možnost porozumění nové generaci talentovaných architektů, nové mezinárodní architektonické avantgardě,“ odpovídá na otázku, jak vznikla idea založit Archiprix International, Henk van der Veen, koordinátor Archiprix Foundation. Archiprix International je velmi mladou iniciativou. Vznikla v roce 2001 jako experiment. Porota ceny Porota ceny je nezávislá a sestává z pěti architektů, urbanistů nebo krajinných architektů. Snahou organizátorů je, aby členové poroty pocházeli z různých kontinentů. Porotu sestavuje Archiprix Foundation ve spolupráci se spolupořadatelem aktuálního ročníku. Pro rok 2005 je to Lighthouse v Glasgow. Je extrémně složité posuzovat různorodé projekty. Asistenti poroty připravují soupis představující projekty porotě. Porota je vyzvána, aby vybrala 20 až 25 nominací a 4 až 6 vítězů, porota však může navrh