Překlenovací úvěr MAXI je určen stávajícím i novým klientům, kteří nemají k dispozici žádné finanční prostředky na akontaci nebo jen do výše dvaceti procent cílové částky a potřebují získat úvěr v co nejkratším čase. Překlenovací úvěr MAXI je zvýhodněn také výší úrokové sazby, která činí 5,8 % p. a. Podmínkou pro poskytnutí překlenovacího úvěru MAXI je výše úvěru od 300 tisíc korun, zástavní právo k nemovitosti a klientův zůstatek na účtu stavebního spoření, který dosahuje maximálně 20 procent cílové částky. „Největší výhodou překlenovacího úvěru MAXI je pro klienta zejména to, že nemusí žádat nikoho z členů rodiny, přátel či známých o půjčku na akontaci. Stavební spořitelna České spořitelny mu poskytne kompletní službu,“ řekla členka představenstva a náměstkyně generálního ředitele Stavební spořitelny České spořitelny Olga Polánecká a dodala: „Překlenovací úvěr MAXI je určen stávajícím i novým klientům, kteří nemají volné finanční prostředky, jejichž příjmová situace je však příznivá a dává předpoklad bezproblémového splacení úvěru.“ Příklad Nejdříve je třeba, aby klient uvedl částku, kterou bude potřebovat vyplatit. Tvoří-li finanční potřebu klienta například minimálně 300.000 Kč a na jeho vkladovém účtu nejsou žádné prostředky, bude výše úvěru 500.000 Kč. Klientovi vyplatí Stavební spořitelna České spořitelny 300.000 Kč, tj. 60 % z cílové částky, a zbývajících 40 %, tedy 200.000 Kč, uloží na jeho vkladový účet. Klient poté, kdy vyčerpá 60 % cílové částky, splácí jen úroky z překlenovacího úvěru, a to do doby, než mu vznikne nárok na úvěr ze stavebního spoření. Protože na jeho vkladovém účtu je 40 % cílové částky, klient na vkladový účet nespoří. -Zdenka Blechová- Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.


Aktuální úrokové sazby z úvěru ze stavebního spoření a překlenovacích úvěrů
 • Úroková sazba z úvěru ze stavebního spoření: 4,75 %
 • Úroková sazba z překlenovacího úvěru:
 • Uspořená částka v % z cílové částky
  Doba spoření
  Úroková sazba (ročně)
  Překlenovací úvěr
  30 a více
  nad 1 rok
  7,0 %
  do 1 roku
  7,5 %
  Překlenovací úvěr ve výši od 300 tis. Kč zajištěný nemovitostí
  Překlenovací úvěr MAXI 0 - 20
  -
  5,8%
  20 a více
  -
  6,0 %
  Překlenovací úvěr pro klienty postižené záplavami
  20 a více
  -
  4,95 %