Chcete rychle bydlet? Právě jste si vyhlídli byteček svých snů a nutně si potřebujete půjčit peníze? Nebo potřebujete prostředky na okamžitou rekonstrukci? - Podobné věci se nemusí řešit jen prostřednictvím hypotéky, která tradičně slibuje relativně rychlé získání finančních prostředků. Pomoci zde může i stavební spoření. Stavební spoření je většinou vnímáno jako dosti dlouhodobá záležitost. Většina lidí ho má spojeno s minimálně pětiletou spořící lhůtou, která je nutná pro získání státní podpory. V dnešní době však stále více lidí využívá i úvěrů ze stavebního spoření, které mohou v mnoha případech posloužit stejně dobře a dokonce i pohotově jako hypotéka. Aby to však nebylo tak jednoduché, u stavebního spoření jsou hned dva základní typy úvěrů. Ten standardní, klasický nebo řekněme řádný může být klientovi podle zákona přidělen až po dvou letech spoření. To je pro mnoho klientů, kteří potřebují půjčit peníze okamžitě, bezprostředně po založení smlouvy, příliš zdlouhavé. Proto byl vytvořen tzv. překlenovací úvěr – dejte pozor, u Lišky (ČMSS) mu říkají „meziúvěr“ a u Modré pyramidy (VSS KB) „Rychlá půjčka“ - který má sloužit především k překonání mezidobí od uzavření smlouvy k poskytnutí řádného úvěru ze stavebního spoření. Jakmile spořitelna klientovi přidělí úvěr řádný (tedy nejdříve po dvouletém spoření), je překlenovací úvěr z řádného úvěru splacen a dále se pokračuje pouze ve splácení řádného úvěru. O poskytnutí překlenovacího úvěru může klient spořitelnu požádat zpravidla už při podpisu smlouvy o stavebním spoření. Každá spořitelna má pak vlastní pravidla komu, jak a kdy úvěr poskytnout – na úvěr totiž samozřejmě neexistuje žádný právní nárok. Ve většině případů musí člověk na svůj účet u stavební spořitelny nejprve naspořit, resp. jednorázově vložit, minimálně 20% cílové částky (cílová částka je součtem peněz, které chci naspořit a peněz, které mi spořitelna půjčí, tedy úvěru). Některé spořitelny vyžadují i větší procentní podíl v závislosti na výběru tarifu spoření apod. Spořitelna pak může klientovi poskytnout překlenovací úvěr až do výše celé cílové částky. Spořitelna dále ověřuje úvěruschopnost klienta. To znamená, že prověřuje, zda má dostatečné příjmy, které mu dovolí úvěr spolehlivě splácet. Klient však musí počítat s tím, že v případě překlenovacího úvěru bude splácet vyšší úroky než u řádného úvěru. Spořitelna se tak pojišťuje proti většímu riziku – klienta zatím nezná (u řádného úvěru ho může posuzovat např. podle spolehlivosti a pravidelnosti úložek při předcházející minimálně dvouleté fázi spoření). Také se nesmí zapomenout na to, že při splácení překlenovacího úvěru musí klient zároveň povinně spořit na svůj účet u stavební spořitelny, aby v co nejkratší lhůtě (nejlépe právě hned po uplynutí dvou let od uzavření smlouvy) dosáhl přidělení řádného úvěru. Překlenovací úvěr musí být také patřičně zajištěn. Požadavky na kvalitu zajištění jsou většinou opět přísnější než u řádných úvěrů a u jednotlivých spořitelen se výrazně liší. Některé spořitelny poskytují bonitním klientům úvěry do určité výše dokonce i bez zajištění. Základními typy zajištění překlenovacího úvěru je ručení jednoho, dvou, ale i více ručitelů, ručení nemovitostí nebo např. pohledávkou (termínovaný vklad v bance, vklad u jiné stavební spořitelny apod.). Pro spořitelnu je také jistější, když má žadatel o úvěr nějakého spoludlužníka (např. manžel/ka, rodiče…). Jako doplňkové zajištění může sloužit i životní pojištění vinkulované ve prospěch stavební spořitelny nebo pojištění úvěru. Čím je částka požadovaného úvěru vyšší a žadatel o úvěr rizikovější, tím lepší bude vyžadováno zajištění. Neméně důležitou podmínkou poskytnutí překlenovacího úvěru je doložení jeho použití na bytové potřeby. V tomto případě jsou účely použití vymezeny prakticky stejně jako u řádného úvěru. Z překlenovacího úvěru si tedy můžete koupit, postavit nebo přestavět byt či rodinný domek, pořídit stavební pozemek, modernizovat bydlení, upravit nebytové prostory na bytové prostory nebo uhradit různé závazky, které s předchozími činnostmi souvisejí. Specifiky překlenovacích úvěrů u různých stavebních spořitelen se budeme zabývat příště. -Sylva Indrová-