Nabídky úvěrů stavebních spořitelen na českém trhu jsou velmi rozdílné. Zvláště pak když jde o úvěry překlenovací (základní informace najdete v článku Překlenovací úvěry I.). Chcete-li tedy požádat o úvěr, měli byste si vše nejdříve pečlivě prostudovat a porovnat. V případě, že máte stavební spoření už založené a teprve teď jste se rozhodli, že budete čerpat úvěr, máte o starost méně, protože budete vybírat pouze z nabídky vaší spořitelny. Musíte jen zvážit, zda jste při uzavírání smlouvy zvolili tu správnou tarifní variantu (většinou se liší dlouhodobostí splácení úvěru a potažmo výší splátek) a tu správnou cílovou částku, a v opačném případě se pokusit vše ještě před požádáním o úvěr změnit. Jestliže stavební spoření ještě založené nemáte a už teď víte, že budete úvěr potřebovat, měli byste si dát tu práci a prostudovat úvěrové podmínky všech spořitelen a dle toho se rozhodnout, kde stavební spoření založíte. Při výběru stavební spořitelny je třeba dbát na mnoho věcí. V článku Překlenovací úvěry II jsme mluvili např. o rychlosti a bezproblémovosti úvěrového procesu. Také jsme se věnovali rozdílům v požadavcích na akontaci (minimální částku, kterou musíte na účet u spořitelny před poskytnutím překlenovacího úvěru vložit) a v úrokových sazbách. Nabídky překlenovacích úvěrů se však liší i v dalších charakteristikách. Jednou z nich je výše poplatků za uzavření smlouvy o překlenovacím úvěru. Mnohdy se stává, že agent stavební spořitelny „opomene“ klienta na tento poplatek upozornit a klient je pak na konci celého procesu, když má zaplatit někdy i tisíce korun, velmi nepříjemně překvapen. Ovšem některé spořitelny za překlenovací úvěry žádné poplatky nevyžadují:

Poplatek za vyřízení úvěrové smlouvy k překlenovacímu úvěru
ČMSS
zdarma
SSČS
1% z výše úvěru (min. 500, max 3000 Kč)
VSS KB
1% z výše úvěru (max. 20.000 Kč)
Raiffeisen
zdarma
Wüstenrot
2% z výše úvěru (min. 100 Kč)
Hypo
2% z výše úvěru (min. 200 Kč)

Zvláště lidé s nižšími příjmy by se také měli zajímat o požadavky na bonitu klienta. Spořitelny totiž peníze nepůjčí jen tak někomu. Člověk nejprve musí prokázat, že na splácení úvěru má dostatek prostředků. K zjišťování tohoto faktu se používají různé ukazatele. Žadatel by měl jednak prokázat pravidelný a dostatečně vysoký příjem (za tímto účelem spořitelny sestavují vlastní koeficienty životního minima), jednak by měl doložit, že ani jeho další závazky (splácení jiného úvěru, leasing, pojistné apod.) splátky překlenovacího úvěru neohrozí. Na poskytnutí úvěru může mít také vliv věk žadatele a pravděpodobnost jeho odchodu do důchodu během splácení. Je tedy jasné, že klient bude muset bance předložit spousty dokumentů. Většinou jde o potvrzení o příjmu od zaměstnavatele nebo, v případě podnikatelů, o daňové přiznání za poslední dva roky, doklady o ostatních příjmech (např. nájemní smlouvy, důchodové výměry apod.) a samozřejmě také o doklady o závazcích (leasingové smlouvy, pojistné smlouvy apod.). V některých, každou spořitelnou přesně stanovených případech žadatel tyto dokumenty předkládat nemusí. Většinou tehdy, když si chce půjčit jen malou částku. Každá spořitelna si ale výši této částky určuje sama (např. u SSČS to platí při standardních podmínkách do výše 100.000 Kč). Jestliže má žadatel bonitu horší a nevylepší ji ani jeho spoludlužníci (manžel/ka, u nezletilých zákonný zástupce), může někoho požádat, aby mu dělal tzv. přistupitele. To je člověk, který se stává dalším dlužníkem, na stejné úrovni jako žadatel, a spořitelna po něm může chtít splátky stejně jako po žadateli. Pokud ani to nestačí, spořitelna bude zpravidla požadovat vyšší zajištění úvěru. Právě požadavky na zajištění úvěru se u spořitelen také výrazně liší. Obecně platí, že větší spořitelny jsou v požadavcích mírnější, zatímco menší spořitelny vyžadují na klientovi více. Standardními způsoby jištění úvěru je ručení jiné osoby nebo jiných osob, zástavní právo k nemovitosti nebo ručení pohledávkou (např. termínovaný vklad v bance, vklad u jiné stavební spořitelny apod.). Doplňkovým pojištěním, které by teoreticky vzato mělo snížit požadavky na ostatní záruky, je životní pojištění nebo pojištění úvěru. Všechny druhy pojištění se mohou při souhlasu jednotlivých spořitelen kombinovat. Do určité výše úvěru člověk nepotřebuje zajištění žádné. Orientační výše maximálních nezajištěných částek (tedy rozdílů mezi požadovanou výší překlenovacího úvěru a zůstatkem na účtu stavebního spoření ke dni podání žádosti o úvěr), které vám budou poskytnuty při daném typu zajištění, jsou následující:

ČMSS*
SSČS
VSS KB
Raiffeisen
Wüstenrot
Hypo
bez zajištění
do 150.000 Kč
do 100.000 Kč
do 100.000 Kč
do70.000Kč
do50.000Kč
do25.000Kč
1 ručitel
do 300.000 Kč
do 200.000 Kč
do 200.000 Kč
do150.000Kč
do250.000Kč
do 100.000 Kč
2 ručitelé
do 400.000 Kč