Je to velmi jednoduché: měřit se pozemek nemusí třeba nikdy. Zaměřuje se jen v případě, kdy se mění hranice pozemku, když vzniká pozemek nový. Třeba rozdělením stávajícího. Například máme velký pozemek, jehož část chceme oddělit a prodat. Stavební pozemek se také zaměřuje, když se na něm plánuje stavba. Ta se usadí na určité místo na pozemku a sama stavba se pak po realizaci stává v podstatě novým pozemkem, novým parcelním číslem.

MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT:

Na 70 % našeho území jsou ještě platné katastrální mapy původně z 1. pol. 19. století. Hranice pozemků tak mohou leckde být vágní, nejisté, s odchylkou i několika metrů. Praha například ale byla nově zmapována za 2. světové války a hranice pozemků jsou tady zaměřeny už s přesností na decimetry. Tím, jak se nově zaměřuje při stavbách nebo rozdělování či spojování pozemků (při změnách jejich hranic), se postupně stav upřesňuje a současně postupuje i digitalizace.

Většina našeho území je už digitalizovaná, takže většinu parcel si můžeme vyhledat na internetu na stránkách http://www.cuzk.cz/.

Nové měření v součinnosti se sousedy

Kdo si chce postavit hranici, zvýšit přesnost zaměření, stanovit si hranici se sousedem najisto, musí se ale se sousedem domluvit a zaměření si musí zaplatit. Když se se sousedy dohodneme, necháme geodetem nově vytyčit hranice a uzavřeme spolu smlouvu, že s tím obě strany souhlasí. Změna se nahlásí katastrálnímu úřadu, který přeměření zapíše do katastrální mapy. Od té chvíle každý další geodet v budoucnu při každém dalším měření bude vycházet z tohoto „našeho“ měření, a nikoliv ze stavu staršího, někdy, jak už víme, staletého.

Poznámka: Je-li hranice našeho pozemku se sousedem ale sporná, je chyba chodit na katastr, který o tom nemůže rozhodnout. Je totiž úřadem evidenčním. O sporech kolem hranic pozemků může rozhodovat pouze soud.

Na koho se obrátit?

Chystáme-li se tedy svůj pozemek, svou parcelu (třeba v souvislosti se stavbou nebo dělením pozemku) nově zaměřit, najdeme si geodetickou firmu. Jako podklad si připravíme pro geodeta výpis z katastru (list vlastnictví), a pokud máme, tak i jakýkoliv snímek pozemkové mapy, i starý, historický. Cena měření se pohybuje kolem 3000 korun, může být i o tisícovku levnější a dosáhnout může i 5000 korun nebo výš.

Měření zasáhne i vaše sousedy

Geodet musí nakonec v dokumentaci (tzv. protokolu o vytyčení) poznamenat stanovisko sousedů; všechny dotčené obešle a s proběhlým měřením je seznámí. Sousedé podepíší, že berou na vědomí, že geodet došel k daným výsledkům měření. Geodet nově zaměřenému pozemku dá nové číslo (přidělí mu je příslušný katastr).