Pro přenos informací o stavech technologií je možné používat GSM dohled, který v případě výskytu sledované události pošle textovou zprávu na naprogramovaná čísla mobilních telefonů, dopis na nastavenou elektronickou adresu nebo pošle na naprogramovaná telefonní čísla fax. Tímto způsobem je tedy možné ve spolupráci s bezpečnostním systémem přenášet informace o poplachu, vypnutí a zapnutí systému, o výpadku síťového napájení a jeho obnovení a o podbití záložní baterie bezpečnostní ústředny, nebo řadu dalších zpráv například o tom, že máte vodu ve sklepě, že se vám na chalupě přehřívá skleník a podobně. GSM dohled má šest vstupů, takže může přenášet maximálně šest informací. Ke každému ze vstupů je možno připravit vlastní text SMS zprávy a zadat dvě čísla mobilního telefonu, na která má být zpráva odeslána. Aktivací jednoho ze vstupů je připravený text SMS zprávy odeslán na zadaná čísla a na samostatně zadané číslo provedeno telefonní volání s varovným poplachovým signálem. Pokud to umožňuje operátor GSM sítě, může být místo SMS zprávy odeslán elektronický dopis nebo faxová zpráva. Když se nepodaří SMS zprávu odeslat, jsou pokusy opakovány v intervalech po 5 minutách celkem 15x. Hovor se při neúspěchu opakuje celkem 3x. www.acces.cz