Více než polovina bytů v panelových domech nevyhovuje standardní úrovni bydlení. Peníze, které jsou nyní nutné na opravy a rekonstrukce, stagnují na zhruba 350 miliardách korun. Pokud by se však domy vůbec neopravovaly, ročně by se potřebné investice zvyšovaly o deset miliard korun. Na konferenci o revitalizaci, kterou pořádá vydavatelství Centers Europe, to řekl ředitel odboru podpory bydlení ministerstva pro místní rozvoj Jiří Klíma.

Zbourání sídlišť a postavení nových by podle něj stálo 1,5 bilionu korun. "Na zbourání by bylo třeba 500 miliard a jeden bilion na novou výstavbu," poznamenal Klíma.

Dotace na opravy panelových domů majitelům plynou z ministerstva pro místní rozvoj a Státního fondu rozvoje bydlení. Ministerstvo má na havarijní opravy panelových domů v letošním rozpočtu 220 milionů korun. Fond bydlení má na dotace k úrokům z úvěru 600 milionů korun.

Z letošních prostředků ministerstva pro místní rozvoj se podařilo opravit kolem 6500 bytů, zatímco v roce 2003 to bylo kolem 10.000 bytových jednotek. Nižší počet opravených bytů souvisí s nižším rozpočtem, uvedl Klíma. Na rychlejší tempo oprav peníze státu nestačí, zdroje bude třeba hledat i v Evropské unii, řekl již dříve náměstek pro bytovou politiku ministerstva pro místní rozvoj Ivan Přikryl.

Téměř 40 procent závad panelových domů vzniklo chybnou výrobou dílců, ze zhruba 30 procent jde o nekvalitní architektonický návrh. Občané se na závadách podíleli z necelých 20 procent a 16 procent vad vzniklo kvůli stáří objektu. "Uživatelé bytů nenesou za stav panelových domů vinu, o opravy by se proto měl postarat stát," řekl Klíma.

Nejvíce panelových domů firmy postavily v letech 1971 až 1980, kdy ve 33.000 domech vzniklo téměř 470.000 bytů. V letech 1981 až 1991 přibylo přes 24.000 domů s přibližně 362.000 byty. Životnost těchto domů je projektována na 40 až 50 let, poté je nutné přistoupit ke generální opravě.

Mezi poslední panelové domy postavené v hromadné výstavbě patří objekty v Uherském Hradišti na sídlišti Jarošov, které vznikly v roce 1995, uvedl Klíma. Dodal, že již nyní některé vykazují nedostatky.

Celkem je v České republice 1,165 milionu bytů v panelových domech. To je asi třetina veškerého bytového fondu. -čtk-