Z prvních výsledků roku 2004 vyplývá, že si stavební spořitelna Wüstenrot vede velmi úspěšně na trhu úvěrů určených na financování oprav, rekonstrukcí a modernizací panelových bytových domů. Objem překlenovacích úvěrů REVIT, který mohou využít všichni majitelé bytových domů na výše uvedené účely, dosáhl v loňském roce 320 milionů korun, tj. dvakrát více než v roce 2003. Celkem už Wüstenrot poskytl úvěry REVIT za více než půl miliardy korun. Tyto výsledky ji v roce 2004 zařadily na třetí místo v celém bankovním sektoru. Mezi stavebními spořitelnami ji v oblasti státem dotovaného financování oprav a rekonstrukcí panelových domů patří absolutní primát. „O úvěr REVIT je skutečně zájem. Wüstenrot se zaměřuje především na menší bytová družstva a společenství vlastníků, která velmi oceňují všestrannou péči a služby našich finančních poradců. Nejde přitom jen o úvěrové poradenství a vyřízení úvěru. Naši specializovaní poradci pomohou i v realizační fázi projektu a poradí, jak vyřídit žádost o dotaci úroků,“ vysvětluje příčiny výrazného nárůstu počtu úvěrů člen představenstva Pavel Pektor. -Wüstenrot-